Tannhelsetenesta

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11961: Pasientbehandling i tannhelsetjenesten, etter pasientgruppe (F) 2015 - 2022

Trond Ekornrud, Statistisk sentralbyrå
+47 48 13 70 09
29.06.2023 08:00
Under offentlig tilsyn (antall):
antall
Undersøkt/behandlet (antall):
antall
Planlagt ikke innkalt (antall):
antall
Etterslep av pasienter (antall):
antall
Takket nei til undersøkelse/behandling (antall):
antall
Ikke møtt til undersøkelse/behandling (antall):
antall
Undersøkt/behandlet de siste tre årene (antall):
antall
Personer i hver pasientgruppe (antall):
antall
Andel under offentlig tilsyn (prosent):
prosent
Andel undersøkt/behandlet (prosent):
prosent
Andel undersøkt/behandlet de siste tre årene (prosent):
prosent
Andel undersøkt/behandlet i løpet av siste to år (prosent):
prosent
Undersøkt/behandlet de siste to årene (antall):
antall
Under offentlig tilsyn (antall):
31.12
Undersøkt/behandlet (antall):
31.12
Planlagt ikke innkalt (antall):
31.12
Etterslep av pasienter (antall):
31.12
Takket nei til undersøkelse/behandling (antall):
31.12
Ikke møtt til undersøkelse/behandling (antall):
31.12
Undersøkt/behandlet de siste tre årene (antall):
31.12
Personer i hver pasientgruppe (antall):
31.12
Andel under offentlig tilsyn (prosent):
31.12
Andel undersøkt/behandlet (prosent):
31.12
Andel undersøkt/behandlet de siste tre årene (prosent):
31.12
Andel undersøkt/behandlet i løpet av siste to år (prosent):
31.12
Undersøkt/behandlet de siste to årene (antall):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Under offentlig tilsyn (antall) , Undersøkt/behandlet (antall) , Planlagt ikke innkalt (antall) ,

Valgt 1 av totalt 13

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Barn og ungdom 3-18 år , Psykisk utviklingshemmede over 18 år , Eldre, langtidssyke og uføre i institusjonspleie ,

Valgt 0 av totalt 10

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Pasientbehandling i tannhelsetjenesten - grunnlagsdata og nøkkeltall.

NB. I denne tabellen inngår 1- og 2-åringer i variablene 'Under offentlig tilsyn' og 'Andel under offentlig tilsyn' (i både teller og nevner), for pasientgruppe 'Barn og ungdom 3-18 år'.

Fra og med 2018 er det KPR (Kommunalt pasient- og brukerregister) som er kilden til data om tjenestemottakere i omsorgstjenesten. Samtidig med overgangen til ny datakilde har SSB også tatt i bruk en ny metode for å hente ut antall personer som har rettigheter til gratis tannhelsetjenester etter Tannhelsetjenesteloven.

For å bli talt med som mottaker av helsetjenester i hjemmet, er kravet at en person har mottatt tjenesten i minst 3 måneder totalt i løpet av året, men ikke nødvendigvis sammenhengende.

For å bli talt med som mottaker av langtidsopphold på institusjon, er kravet at en person har bodd på institusjon i minst 3 måneder totalt i løpet av året, men ikke nødvendigvis sammenhengende.

Unge voksne 21-22 år inngår i gruppe F Øvrige voksne befolkning for 2022-årgangen.

Endelige tall for 2022 om brukere av omsorgstjenester fra KPR ble publisert 29. juni 2023. Dette påvirker tall som inkluderer de prioriterte gruppene C1 (Eldre, langtidssyke og uføre i institusjonspleie) og C2 (Eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie) i denne tabellen.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.