11960: Utgifter i offentlig tannhelsetjeneste, etter funksjon (F) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk

funksjon

Totalt 3 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Emil Elias Traaholt Vågnes, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 312
eev@ssb.no

Måleenhet
Brutto driftsutgifter (1000 kr):
1000 kr
Brutto driftsutgifter per innbygger (kr):
kr
Netto driftsutgifter (1000 kr):
1000 kr
Netto driftsutgifter per innbygger (kr):
kr
Netto driftsutgifter per prioritert person under tilsyn (kr):
kr
Korrigerte brutto driftsutgifter (1000 kr):
1000 kr
Korrigerte brutto driftsutgifter per person undersøkt/behandlet (kr):
kr
Brutto investeringsutgifter (1000 kr):
1000 kr
Brutto investeringsutgifter per innbygger (kr):
kr
Referansetid
Brutto driftsutgifter (1000 kr):
31.12
Brutto driftsutgifter per innbygger (kr):
31.12
Netto driftsutgifter (1000 kr):
31.12
Netto driftsutgifter per innbygger (kr):
31.12
Netto driftsutgifter per prioritert person under tilsyn (kr):
31.12
Korrigerte brutto driftsutgifter (1000 kr):
31.12
Korrigerte brutto driftsutgifter per person undersøkt/behandlet (kr):
31.12
Brutto investeringsutgifter (1000 kr):
31.12
Brutto investeringsutgifter per innbygger (kr):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Utgifter i offentlig tannhelsetjeneste - grunnlagsdata og nøkkeltall. Tallene er hentet fra fylkeskommunale regnskap.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken