Tannhelsetenesta

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11960: Utgifter i offentlig tannhelsetjeneste, etter funksjon (F) 2015 - 2021

Trond Ekornrud, Statistisk sentralbyrå
+47 48 13 70 09
15.06.2022 08:00
Brutto driftsutgifter (1000 kr):
1000 kr
Brutto driftsutgifter per innbygger (kr):
kr
Netto driftsutgifter (1000 kr):
1000 kr
Netto driftsutgifter per innbygger (kr):
kr
Netto driftsutgifter per prioritert person under tilsyn (kr):
kr
Korrigerte brutto driftsutgifter (1000 kr):
1000 kr
Korrigerte brutto driftsutgifter per person undersøkt/behandlet (kr):
kr
Brutto investeringsutgifter (1000 kr):
1000 kr
Brutto investeringsutgifter per innbygger (kr):
kr
Brutto driftsutgifter (1000 kr):
31.12
Brutto driftsutgifter per innbygger (kr):
31.12
Netto driftsutgifter (1000 kr):
31.12
Netto driftsutgifter per innbygger (kr):
31.12
Netto driftsutgifter per prioritert person under tilsyn (kr):
31.12
Korrigerte brutto driftsutgifter (1000 kr):
31.12
Korrigerte brutto driftsutgifter per person undersøkt/behandlet (kr):
31.12
Brutto investeringsutgifter (1000 kr):
31.12
Brutto investeringsutgifter per innbygger (kr):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Brutto driftsutgifter (1000 kr) , Brutto driftsutgifter per innbygger (kr) , Netto driftsutgifter (1000 kr) ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Utgifter i offentlig tannhelsetjeneste - grunnlagsdata og nøkkeltall. Tallene er hentet fra fylkeskommunale regnskap.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.