Tannhelsetenesta

Til toppen

11960: Utgifter i offentlig tannhelsetjeneste, etter funksjon (F) 2015 - 2020

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Brutto driftsutgifter (1000 kr) , Brutto driftsutgifter per innbygger (kr) , Netto driftsutgifter (1000 kr) ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Utgifter i offentlig tannhelsetjeneste - grunnlagsdata og nøkkeltall. Tallene er hentet fra fylkeskommunale regnskap.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.