Tannhelsetenesta

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11960: Utgifter i offentlig tannhelsetjeneste, etter funksjon (F) 2015 - 2023

Trond Ekornrud, Statistisk sentralbyrå
+47 48 13 70 09
17.06.2024 08:00
Brutto driftsutgifter (1000 kr):
1000 kr
Brutto driftsutgifter per innbygger (kr):
kr
Netto driftsutgifter (1000 kr):
1000 kr
Netto driftsutgifter per innbygger (kr):
kr
Netto driftsutgifter per prioritert person under tilsyn (kr):
kr
Korrigerte brutto driftsutgifter (1000 kr):
1000 kr
Korrigerte brutto driftsutgifter per person undersøkt/behandlet (kr):
kr
Brutto investeringsutgifter (1000 kr):
1000 kr
Brutto investeringsutgifter per innbygger (kr):
kr
Brutto driftsutgifter (1000 kr):
31.12
Brutto driftsutgifter per innbygger (kr):
31.12
Netto driftsutgifter (1000 kr):
31.12
Netto driftsutgifter per innbygger (kr):
31.12
Netto driftsutgifter per prioritert person under tilsyn (kr):
31.12
Korrigerte brutto driftsutgifter (1000 kr):
31.12
Korrigerte brutto driftsutgifter per person undersøkt/behandlet (kr):
31.12
Brutto investeringsutgifter (1000 kr):
31.12
Brutto investeringsutgifter per innbygger (kr):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Brutto driftsutgifter (1000 kr) , Brutto driftsutgifter per innbygger (kr) , Netto driftsutgifter (1000 kr) ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015 , 2016 , 2017 ,

Valgt 1 av totalt 9

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Utgifter i offentlig tannhelsetjeneste - grunnlagsdata og nøkkeltall. Tallene er hentet fra fylkeskommunale regnskap.

Endelige tall for 2022 om brukere av omsorgstjenester fra KPR ble publisert 29. juni 2023. Dette påvirker tall som inkluderer de prioriterte gruppene C1 (Eldre, langtidssyke og uføre i institusjonspleie) og C2 (Eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie) i denne tabellen.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.