Kommunal forvaltning av landbruksarealer

Til toppen

11950: Utvalgte nøkkeltall landbruk (K) 2015 - 2020

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) , Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) , Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) ,

Valgt 1 av totalt 12

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000