Utenrikshandel med varer

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11927: Utenrikshandel med varer. Endelig revisjon av årstall 2015 - 2022

Utenrikshandel, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4753
Nina Rolsdorph, Statistisk sentralbyrå
+47 41 51 63 78
15.05.2024 08:00
Verdi - nye tall (1 000 kr):
1 000 kr
Verdi - forrige publisering (1 000 kr):
1 000 kr
Verdi - første publisering (1 000 kr):
1 000 kr
Endring - fra forrige publisering (prosent):
prosent
Endring - fra første publisering (prosent):
prosent
Verdi - nye tall (1 000 kr):
Slutten av måneden
Verdi - forrige publisering (1 000 kr):
Slutten av måneden
Verdi - første publisering (1 000 kr):
Slutten av måneden
Endring - fra forrige publisering (prosent):
Slutten av måneden
Endring - fra første publisering (prosent):
Slutten av måneden
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Må velges

Valgt 0 av totalt 2

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000