Utenrikshandel med varer

11927: Utenrikshandel med varer. Endelig revisjon av årstall 2015 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

import/eksport Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

varegruppe Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.05.2019
Kontakt
Utenrikshandel, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4753
utenrikshandel@ssb.no

Nina Rolsdorph, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 688
nro@ssb.no

Måleenhet
Verdi - nye tall (1 000 kr):
1 000 kr
Verdi - forrige publisering (1 000 kr):
1 000 kr
Verdi - første publisering (1 000 kr):
1 000 kr
Endring - fra forrige publisering (prosent):
prosent
Endring - fra første publisering (prosent):
prosent
Referansetid
Verdi - nye tall (1 000 kr):
Slutten av måneden
Verdi - forrige publisering (1 000 kr):
Slutten av måneden
Verdi - første publisering (1 000 kr):
Slutten av måneden
Endring - fra forrige publisering (prosent):
Slutten av måneden
Endring - fra første publisering (prosent):
Slutten av måneden
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken