Kommunal forvaltning av landbruksarealer

11921: Arealer for nydyrking (K) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
tra@ssb.no

Måleenhet
Godkjent nydyrka areal (dekar):
dekar
Godkjent nydyrka areal registrert som A-område for biologisk mangfold (dekar):
dekar
Godkjent nydyrka areal registrert som B-område for biologisk mangfold (dekar):
dekar
Ikke godkjent nydyrka areal (dekar):
dekar
Omsøkt nydyrka areal i alt (dekar):
dekar
Referansetid
Godkjent nydyrka areal (dekar):
31.12
Godkjent nydyrka areal registrert som A-område for biologisk mangfold (dekar):
31.12
Godkjent nydyrka areal registrert som B-område for biologisk mangfold (dekar):
31.12
Ikke godkjent nydyrka areal (dekar):
31.12
Omsøkt nydyrka areal i alt (dekar):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Arealer for nydyrking
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken