KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering

Til toppen

11919: Avtalte årsverk i kommunal sektor , etter funksjon og regnskapsomfang (F) 2015 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges

Valgt 0 av totalt 2

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Den registerbaserte personellstatistikken, som er grunnlaget til denne statistikken, er oppdatert med ny og bedre metode for å beregne antall selvstendig næringsdrivende. Det er publisert nye tall i statistikkbanken for perioden 2015-2019. Hovedendringen består i at arbeidskraftsundersøkelsen (AKU) ikke lenger bestemmer totalnivået på antall selvstendig næringsdrivende. Dette gir noen flere selvstendige og dermed en liten økning i antall sysselsatte totalt. Metoden som gir bedre informasjon om arbeidstid, Ny metode gir bedre informasjon om arbeidstid, gjennomgikk noen små endringer til publiseringen i 2021, og tabellen har blitt oppdatert med nye tall tilbake til 2015. Endringene i arbeidstid sammenlignet med det som ble publisert i 2020, er små.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.