KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering

11919: Avtalte årsverk i kommunal sektor , etter funksjon og regnskapsomfang (F) 2015 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

funksjon

Totalt 7 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 28 Valgte

Søk

regnskapsomfang Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
17.06.2019
Kontakt
Anni Sutatip Thirpaks Fretheim, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 657
stf@ssb.no

Måleenhet
Andel avtalte årsverk (prosent):
prosent
Andel avtalte årsverk eksklusive lange fravær (prosent):
prosent
Avtalte årsverk (antall):
antall
Avtalte årsverk eksklusive lange fravær (antall):
antall
Referansetid
Andel avtalte årsverk (prosent):
31.12
Andel avtalte årsverk eksklusive lange fravær (prosent):
31.12
Avtalte årsverk (antall):
31.12
Avtalte årsverk eksklusive lange fravær (antall):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Avtalte årsverk og avtalte årsverk eksludert lange fråvere i fylkeskommunene SSB har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid for 2018. Den nye metoden påvirker beregning av årsverk, og endringstall i antall årsverk (f.eks. fra 2017 til 2018) er dermed ikke reell. Den nye metoden er under utvikling. SSB vil etter planen publisere endelige tall for årsverk for årgangene 2015-2019 etter ny metode gjennom KOSTRA i mars 2020. Les mer om den nye metoden her: Ny metode gir bedre informasjon om arbeidstid.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken