KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering

Til toppen

11918: Avtalte årsverk i kommunal sektor, etter regnskapsomfang og funksjon (K) 2015 - 2019

Må velges *

Valgt 1 av totalt 4

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5


Må velges *

Valgt 0 av totalt 2

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. FG2 Alle funksjoner , FGK1 Administrasjon, styring og fellesutgifter, kommune , FGK19 Helse- og omsorg, barnevern og sosialtjenesten ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Avtalte årsverk og avtalte årsverk eksludert lange fråvere i kommunene SSB har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid fra og med 2015. Den nye metoden får konsekvenser for beregningen av årsverk, som er basert på avtalt stillingsprosent. Les mer om den nye metoden her: Ny metode gir bedre informasjon om arbeidstid. Tall for 2015-2019 ble oppdatert i mars 2020.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken