KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering

Til toppen
11916: Sysselsatte personer i kommunal sektor , etter funksjon (F) 2015 - 2019
Sist endret
29.06.2020
Kontakt
Anni Sutatip Thirpaks Fretheim, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 657
stf@ssb.no

Måleenhet
Andel sysselsette (prosent):
prosent
Sysselsette (antall):
antall
Referansetid
Andel sysselsette (prosent):
31.12
Sysselsette (antall):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
funksjon
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1


Totalt 7 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Sysselsette personer og andel sysselsette i fylkeskommunal sektor SSB har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid fra og med 2015. Den nye metoden får konsekvenser for beregningen av årsverk, som er basert på avtalt stillingsprosent. Les mer om den nye metoden her: Ny metode gir bedre informasjon om arbeidstid. Tall for 2015-2019 ble oppdatert i mars 2020.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken