Videregående opplæring og annen videregående utdanning

11914: Gjennomføring i videregående opplæring, etter utdanningsprogram i vg1 og gjennomføringstid (F) 2015 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

utdanningsprogram

Totalt 3 Valgte

Søk

gjennomføringstid

Totalt 4 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 28 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.06.2018
Kontakt
Nadine Viktoria Lunde Bratholmen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 455
nvb@ssb.no

Tom Granseth, Statistisk sentralbyrå
+47 922 08 867
tog@ssb.no

Måleenhet
Elever og lærlinger (antall):
antall
Elever og lærlinger som startet i vg1 fem år tidligere (prosent):
prosent
Referansetid
Elever og lærlinger (antall):
31.12
Elever og lærlinger som startet i vg1 fem år tidligere (prosent):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

I gjennomføringsanalysen tar en utgangspunkt i elever som startet i vg1 for første gang et bestemt år, for deretter å beskrive status etter fem år. For fylkeskommunale skoler er også fagskoleutdanning inkludert. Tallene er etter elevens bostedsfylke ved fylte 16 år. Med normert tid menes den tid et kurs i videregående opplæring skal gjennomføres på i henhold til kursets læreplan for en heltidselev. Normert tid tilsvarer normalt treårig opplæring for elever og fireårig opplæring for lærlinger (to år i skole og to år i bedrift).

Brukerveiledning for statistikkbanken