Samferdsel i kommuner og fylkeskommuner

11911: Fylkesveifergesamband (F) 2015 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 28 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
16.06.2019
Kontakt
Christina Lyle, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 381
cly@ssb.no

Vidar Lund, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 394
vlu@ssb.no

Måleenhet
Andel FV-samband hvor antall kjøretøy som kom med ønsket avgang var 98 pst. eller høyere (prosent):
prosent
Antall FV-fergesamband hvor antall kjøretøy som kom med ønsket avgang var mellom 96 og 98 prosent (antall):
antall
Antall FV-fergesamband hvor antall kjøretøy som kom med ønsket avgang var 98 prosent eller høyere (antall):
antall
Antall FV-fergesamband hvor antall kjøretøy som kom med ønsket avgang var under 96 prosent (antall):
antall
Fergesamband (antall):
antall
Fergesamband med tillatt gjennomkjøringshøyde inntil 4,2 meter (antall):
antall
Fraktede kjøretøy på fylkesveiferger (antall):
antall
Fraktede kjøretøy målt i pbe (personbilenheter) (antall):
antall
FV-fergesamband som kan trafikkeres av kjøretøy med inntil 13 tonn aksellast (antall):
antall
Referansetid
Andel FV-samband hvor antall kjøretøy som kom med ønsket avgang var 98 pst. eller høyere (prosent):
31.12
Antall FV-fergesamband hvor antall kjøretøy som kom med ønsket avgang var mellom 96 og 98 prosent (antall):
31.12
Antall FV-fergesamband hvor antall kjøretøy som kom med ønsket avgang var 98 prosent eller høyere (antall):
31.12
Antall FV-fergesamband hvor antall kjøretøy som kom med ønsket avgang var under 96 prosent (antall):
31.12
Fergesamband (antall):
31.12
Fergesamband med tillatt gjennomkjøringshøyde inntil 4,2 meter (antall):
31.12
Fraktede kjøretøy på fylkesveiferger (antall):
31.12
Fraktede kjøretøy målt i pbe (personbilenheter) (antall):
31.12
FV-fergesamband som kan trafikkeres av kjøretøy med inntil 13 tonn aksellast (antall):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

11911 Fylkesveifergesamband F KostraTabell8b0002
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
statistikkvariabel
Andel FV-samband hvor antall kjøretøy som kom med ønsket avgang var 98 pst. eller høyere (prosent)
Hverdager og det er vintertilbudet som ligger til grunn for tabellen.
Antall FV-fergesamband hvor antall kjøretøy som kom med ønsket avgang var mellom 96 og 98 prosent (antall)
Hverdager og det er vintertilbudet som ligger til grunn for tabellen.
Antall FV-fergesamband hvor antall kjøretøy som kom med ønsket avgang var 98 prosent eller høyere (antall)
Hverdager og det er vintertilbudet som ligger til grunn for tabellen.
Antall FV-fergesamband hvor antall kjøretøy som kom med ønsket avgang var under 96 prosent (antall)
Hverdager og det er vintertilbudet som ligger til grunn for tabellen.
Fergesamband (antall)
Det er et avvik mellom antall fergesamband og åpningstider/gjensitting for Nordland. Dette skyldes at det er tatt med et sesongsamband som finansieres sammen med Troms fylkeskommune. I tillegg er et samband som ble lagt ned i 2014 ifm tunnelåpning men der fergekostnaden er lagt inn som finansiering av tunnelen helt fram til 2029.

Brukerveiledning for statistikkbanken