Samferdsel i kommuner og fylkeskommuner

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11911: Fylkesveifergesamband (F) 2015 - 2023

Christina Lyle, Statistisk sentralbyrå
+47 464 83 444
Geir Martin Pilskog, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 383
15.03.2024 08:00
Andel FV-samband hvor antall kjøretøy som kom med ønsket avgang var 98 pst. eller høyere (prosent):
prosent
Antall FV-fergesamband hvor antall kjøretøy som kom med ønsket avgang var mellom 96 og 98 prosent (antall):
antall
Antall FV-fergesamband hvor antall kjøretøy som kom med ønsket avgang var 98 prosent eller høyere (antall):
antall
Antall FV-fergesamband hvor antall kjøretøy som kom med ønsket avgang var under 96 prosent (antall):
antall
Fergesamband (antall):
antall
Fergesamband med tillatt gjennomkjøringshøyde inntil 4,2 meter (antall):
antall
Fraktede kjøretøy på fylkesveiferger (antall):
antall
Fraktede kjøretøy målt i pbe (personbilenheter) (antall):
antall
FV-fergesamband som kan trafikkeres av kjøretøy med inntil 13 tonn aksellast (antall):
antall
Andel FV-samband hvor antall kjøretøy som kom med ønsket avgang var 98 pst. eller høyere (prosent):
31.12
Antall FV-fergesamband hvor antall kjøretøy som kom med ønsket avgang var mellom 96 og 98 prosent (antall):
31.12
Antall FV-fergesamband hvor antall kjøretøy som kom med ønsket avgang var 98 prosent eller høyere (antall):
31.12
Antall FV-fergesamband hvor antall kjøretøy som kom med ønsket avgang var under 96 prosent (antall):
31.12
Fergesamband (antall):
31.12
Fergesamband med tillatt gjennomkjøringshøyde inntil 4,2 meter (antall):
31.12
Fraktede kjøretøy på fylkesveiferger (antall):
31.12
Fraktede kjøretøy målt i pbe (personbilenheter) (antall):
31.12
FV-fergesamband som kan trafikkeres av kjøretøy med inntil 13 tonn aksellast (antall):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Andel FV-samband hvor antall kjøretøy som kom med ønsket avgang var 98 pst. eller høyere (prosent) , Antall FV-fergesamband hvor antall kjøretøy som kom med ønsket avgang var mellom 96 og 98 prosent (antall) , Antall FV-fergesamband hvor antall kjøretøy som kom med ønsket avgang var 98 prosent eller høyere (antall) ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015 , 2016 , 2017 ,

Valgt 1 av totalt 9

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fylkesveifergesamband Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

statistikkvariabel

Andel FV-samband hvor antall kjøretøy som kom med ønsket avgang var 98 pst. eller høyere (prosent)

Hverdager og det er vintertilbudet som ligger til grunn for tabellen.

Antall FV-fergesamband hvor antall kjøretøy som kom med ønsket avgang var mellom 96 og 98 prosent (antall)

Hverdager og det er vintertilbudet som ligger til grunn for tabellen.

Antall FV-fergesamband hvor antall kjøretøy som kom med ønsket avgang var 98 prosent eller høyere (antall)

Hverdager og det er vintertilbudet som ligger til grunn for tabellen.

Antall FV-fergesamband hvor antall kjøretøy som kom med ønsket avgang var under 96 prosent (antall)

Hverdager og det er vintertilbudet som ligger til grunn for tabellen.

Fergesamband (antall)

Det er et avvik mellom antall fergesamband og åpningstider/gjensitting for Nordland. Dette skyldes at det er tatt med et sesongsamband som finansieres sammen med Troms fylkeskommune. I tillegg er et samband som ble lagt ned i 2014 ifm tunnelåpning men der fergekostnaden er lagt inn som finansiering av tunnelen helt fram til 2029.