Samferdsel i kommuner og fylkeskommuner

11910: Reiser, rutekm utseilt distanse og passasjerkm. Brukere av transportordningen for funksjonshemmede, etter funksjon (F) 2015 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk

funksjon Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 28 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
16.06.2019
Kontakt
Christina Lyle, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 381
cly@ssb.no

Vidar Lund, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 394
vlu@ssb.no

Måleenhet
Brukere av transportordningen for funksjonshemmede (antall):
antall
Brukere av transportordningen for funksjonshemmede per 1 000 innbyggere (antall):
antall
Passasjerkilometer (antall):
antall
Passasjerkilometer per 1 000 innbygger (antall):
antall
Reiser (antall):
antall
Reiser, transport for funksjonshemmede (antall):
antall
Reiser, transport for funksjonshemmede per 1 000 innbygger (antall):
antall
Reiser per 1 000 innbygger (antall):
antall
Rutekilometer (antall):
antall
Rutekilometer per 1 000 innbygger (antall):
antall
Referansetid
Brukere av transportordningen for funksjonshemmede (antall):
31.12
Brukere av transportordningen for funksjonshemmede per 1 000 innbyggere (antall):
31.12
Passasjerkilometer (antall):
31.12
Passasjerkilometer per 1 000 innbygger (antall):
31.12
Reiser (antall):
31.12
Reiser, transport for funksjonshemmede (antall):
31.12
Reiser, transport for funksjonshemmede per 1 000 innbygger (antall):
31.12
Reiser per 1 000 innbygger (antall):
31.12
Rutekilometer (antall):
31.12
Rutekilometer per 1 000 innbygger (antall):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

11910 Reiser, rutekm utseilt distanse og passasjerkm. Brukere av transportordningen for funksjonshemmede, etter funksjon F KostraTabell40000
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
statistikkvariabel
Passasjerkilometer (antall)
Tallet for Nord-Trøndelag er hentet fra SSBs kollektivtransportstatistikk
statistikkvariabel: Rutekilometer (antall) , region: EAFK06 Oslo kommune
Fram til og med 2016 rapporterte Oslo kommune vognkilometer for T-bane og trikk/bybane, ikke rutekilometer.
statistikkvariabel: Rutekilometer per 1 000 innbygger (antall) , region: EAFK06 Oslo kommune
Fram til og med 2016 rapporterte Oslo kommune vognkilometer for T-bane og trikk/bybane, ikke rutekilometer.
statistikkvariabel: Rutekilometer (antall) , region: 0300 Oslo kommune
Fram til og med 2016 rapporterte Oslo kommune vognkilometer for T-bane og trikk/bybane, ikke rutekilometer.
statistikkvariabel: Rutekilometer per 1 000 innbygger (antall) , region: 0300 Oslo kommune
Fram til og med 2016 rapporterte Oslo kommune vognkilometer for T-bane og trikk/bybane, ikke rutekilometer.

Brukerveiledning for statistikkbanken