Samferdsel i kommuner og fylkeskommuner

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11910: Reiser, rutekm utseilt distanse og passasjerkm. Brukere av transportordningen for funksjonshemmede, etter funksjon (F) 2015 - 2023

Christina Lyle, Statistisk sentralbyrå
+47 464 83 444
Geir Martin Pilskog, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 383
17.06.2024 08:00
Brukere av transportordningen for funksjonshemmede (antall):
antall
Brukere av transportordningen for funksjonshemmede per 1 000 innbyggere (antall):
antall
Passasjerkilometer (antall):
antall
Passasjerkilometer per 1 000 innbygger (antall):
antall
Reiser (antall):
antall
Reiser, transport for funksjonshemmede (antall):
antall
Reiser, transport for funksjonshemmede per 1 000 innbygger (antall):
antall
Reiser per 1 000 innbygger (antall):
antall
Rutekilometer (antall):
antall
Rutekilometer per 1 000 innbygger (antall):
antall
Brukere av transportordningen for funksjonshemmede (antall):
31.12
Brukere av transportordningen for funksjonshemmede per 1 000 innbyggere (antall):
31.12
Passasjerkilometer (antall):
31.12
Passasjerkilometer per 1 000 innbygger (antall):
31.12
Reiser (antall):
31.12
Reiser, transport for funksjonshemmede (antall):
31.12
Reiser, transport for funksjonshemmede per 1 000 innbygger (antall):
31.12
Reiser per 1 000 innbygger (antall):
31.12
Rutekilometer (antall):
31.12
Rutekilometer per 1 000 innbygger (antall):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Brukere av transportordningen for funksjonshemmede (antall) , Brukere av transportordningen for funksjonshemmede per 1 000 innbyggere (antall) , Passasjerkilometer (antall) ,

Valgt 1 av totalt 10

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015 , 2016 , 2017 ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges

Valgt 0 av totalt 5

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Reiser, rutekm utseilt distanse og passasjerkm. Brukere av transportordningen for funksjonshemmede

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

statistikkvariabel

Passasjerkilometer (antall)

Tallet for Nord-Trøndelag er hentet fra SSBs kollektivtransportstatistikk

statistikkvariabel: Rutekilometer (antall) , region: EAFK06 Oslo kommune

Fram til og med 2016 rapporterte Oslo kommune vognkilometer for T-bane og trikk/bybane, ikke rutekilometer.

statistikkvariabel: Rutekilometer per 1 000 innbygger (antall) , region: EAFK06 Oslo kommune

Fram til og med 2016 rapporterte Oslo kommune vognkilometer for T-bane og trikk/bybane, ikke rutekilometer.

statistikkvariabel: Rutekilometer (antall) , region: 0300 Oslo kommune

Fram til og med 2016 rapporterte Oslo kommune vognkilometer for T-bane og trikk/bybane, ikke rutekilometer.

statistikkvariabel: Rutekilometer per 1 000 innbygger (antall) , region: 0300 Oslo kommune

Fram til og med 2016 rapporterte Oslo kommune vognkilometer for T-bane og trikk/bybane, ikke rutekilometer.