Eiendomsforvaltning i kommunesektoren

Til toppen

11909: Areal for fylkeskommunale formålsbygg, etter eieform og funksjon (F) 2015 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Denne tabellen inneholder tall for det totale brutto arealet for utvalgte fylkeskommunale formålsbygg i fylkeskommunene. Du finner også hvor store deler av arealet som er eid og leid per bygningstype.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.