Eiendomsforvaltning i kommunesektoren

11909: Areal for fylkeskommunale formålsbygg, etter eieform og funksjon (F) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

eieform

Totalt 3 Valgte

Søk

funksjon

Totalt 3 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Berit Bjørlo, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 376
bbj@ssb.no

Måleenhet
Areal (m2):
m2
Referansetid
Areal (m2):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Denne tabellen inneholder tall for det totale brutto arealet for utvalgte fylkeskommunale formålsbygg i fylkeskommunene. Du finner også hvor store deler av arealet som er eid og leid per bygningstype.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken