Eiendomsforvaltning i kommunesektoren

11908: Areal fordelt per innbygger fylkeskommunale formålsbygg, etter funksjon (F) 2015 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

funksjon

Totalt 3 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 28 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
17.06.2019
Kontakt
Marte Helliksen Hvamb, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 667
mhh@ssb.no

Måleenhet
Areal per bruker (m2):
m2
Referansetid
Areal per bruker (m2):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Viser antall kvadratmeter per bruker av utvalgte kommunale formålsbygg. Per elev er brukt for videregående skoler, mens innbyggerne i fylket er brukt for administrasjonslokaler.
Data om tjenester og tjenestemottakere i omsorgstjenesten som brukes i beboer per ikvm institusjonslokale er foreløpig ikke tilgjengelig. Statistikken blir oppdatert så snart tall for 2018 er tilgjengelig.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken