Eiendomsforvaltning i kommunesektoren

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11907: Areal fordelt per innbygger for kommunale formålsbygg, etter funksjon (K) 2015 - 2023

Jens Mathiesen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 13 98
15.03.2024 08:00
Areal per bruker (m2):
m2
Areal per bruker (m2):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015 , 2016 , 2017 ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges

Valgt 0 av totalt 7

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
I denne tabellen finner du antall kvadratmeter fordelt på de aktuelle brukerne av de ulike utvalgte formålsbyggene. Administrasjonslokaler - innbyggere i alt Førskole - barn i kommunale barnhager Grunnskole - elever i kommunal grunnskole Institusjonslokaler - beboere i institusjon Kommunale kulturbygg - innbyggere i alt Kommunale idrettsbygg - innbyggere i alt Data om tjenester og tjenestemottakere i omsorgstjenesten som brukes i beboer per ikvm institusjonslokale er foreløpig ikke tilgjengelig. Statistikken blir oppdatert så snart tall for 2018 er tilgjengelig.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.