Eiendomsforvaltning i kommunesektoren

11907: Areal fordelt per innbygger for kommunale formålsbygg, etter funksjon (K) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

funksjon Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 519 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.03.2020
Kontakt
Berit Bjørlo, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 376
bbj@ssb.no

Måleenhet
Areal per bruker (m2):
m2
Referansetid
Areal per bruker (m2):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

I denne tabellen finner du antall kvadratmeter fordelt på de aktuelle brukerne av de ulike utvalgte formålsbyggene. Administrasjonslokaler - innbyggere i alt Førskole - barn i kommunale barnhager Grunnskole - elever i kommunal grunnskole Institusjonslokaler - beboere i institusjon Kommunale kulturbygg - innbyggere i alt Kommunale idrettsbygg - innbyggere i alt
Data om tjenester og tjenestemottakere i omsorgstjenesten som brukes i beboer per ikvm institusjonslokale er foreløpig ikke tilgjengelig. Statistikken blir oppdatert så snart tall for 2018 er tilgjengelig.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken