Eiendomsforvaltning i kommunesektoren

Til toppen

11907: Areal fordelt per innbygger for kommunale formålsbygg, etter funksjon (K) 2015 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges

Valgt 0 av totalt 7

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
I denne tabellen finner du antall kvadratmeter fordelt på de aktuelle brukerne av de ulike utvalgte formålsbyggene. Administrasjonslokaler - innbyggere i alt Førskole - barn i kommunale barnhager Grunnskole - elever i kommunal grunnskole Institusjonslokaler - beboere i institusjon Kommunale kulturbygg - innbyggere i alt Kommunale idrettsbygg - innbyggere i alt Data om tjenester og tjenestemottakere i omsorgstjenesten som brukes i beboer per ikvm institusjonslokale er foreløpig ikke tilgjengelig. Statistikken blir oppdatert så snart tall for 2018 er tilgjengelig.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.