Videregående opplæring og annen videregående utdanning

11895: Personer i videregående opplæring, etter bostedsfylke (F) 2015 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 16 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 27 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.06.2018
Kontakt
Nadine Viktoria Lunde Bratholmen, Statistisk sentralbyrå
+47 4081 1455
nvb@ssb.no

Tom Granseth, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5406
tog@ssb.no

Måleenhet
Elever og lærlinger/lærekandidater i studieforberedende utdanningsprogram (antall):
antall
Elever og lærlinger/lærekandidater i studieforberedende utdanningsprogram (prosent):
prosent
Elever, lærlinger/lærekandidater og elever i fagopplæring i skole i yrkesfaglige utdanningsprogram (antall):
antall
Elever og lærlinger/lærekandidater som er i yrkesfaglige utdanningsprogram (prosent):
prosent
Nye lærlinger siste år (antall):
antall
Elever i fagopplæring i skole (vg3) av nye lærlinger og elever i fagopplæring i skole (prosent):
prosent
Elever i videregående opplæring som er i skoleopplæring (prosent):
prosent
Elever i videregående opplæring som er i fagopplæring (prosent):
prosent
Elever med ungdomsrett (antall):
antall
Elever med ungdomsrett (prosent):
prosent
Lærlinger med tilskudd 1 (antall):
antall
Lærlinger med tilskudd 2 (antall):
antall
Elever med skoleplass utenfor bostedsfylke (antall):
antall
Elever med skoleplass utenfor bostedsfylke (prosent):
prosent
Lærlinger med læreplass utenfor bostedsfylke (antall):
antall
Lærlinger med læreplass utenfor bostedsfylke (prosent):
prosent
Referansetid
Elever og lærlinger/lærekandidater i studieforberedende utdanningsprogram (antall):
31.12
Elever og lærlinger/lærekandidater i studieforberedende utdanningsprogram (prosent):
31.12
Elever, lærlinger/lærekandidater og elever i fagopplæring i skole i yrkesfaglige utdanningsprogram (antall):
31.12
Elever og lærlinger/lærekandidater som er i yrkesfaglige utdanningsprogram (prosent):
31.12
Nye lærlinger siste år (antall):
31.12
Elever i fagopplæring i skole (vg3) av nye lærlinger og elever i fagopplæring i skole (prosent):
31.12
Elever i videregående opplæring som er i skoleopplæring (prosent):
31.12
Elever i videregående opplæring som er i fagopplæring (prosent):
31.12
Elever med ungdomsrett (antall):
31.12
Elever med ungdomsrett (prosent):
31.12
Lærlinger med tilskudd 1 (antall):
31.12
Lærlinger med tilskudd 2 (antall):
31.12
Elever med skoleplass utenfor bostedsfylke (antall):
31.12
Elever med skoleplass utenfor bostedsfylke (prosent):
31.12
Lærlinger med læreplass utenfor bostedsfylke (antall):
31.12
Lærlinger med læreplass utenfor bostedsfylke (prosent):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Viser elever og lærlinger i videregående opplæring der både statlige, private og fylkeskommunale skoler ingår. Fagskolestudenter er ikke inkludert i tallene.
statistikkvariabel
Elever og lærlinger/lærekandidater i studieforberedende utdanningsprogram (antall)
Høsten 2016 gikk medier og kommunikasjon fra å være et yrkesfaglig program til å bli et studieforberedende program. For året 2016 er medier og kommunikasjon satt som et yrkesfaglig program, da det dette året var 2/3 elever som gikk på yrkesfaglig. Fra 2017 vil medier og kommunikasjon settes som et studieforberedende program.
Elever og lærlinger/lærekandidater i studieforberedende utdanningsprogram (prosent)
Høsten 2016 gikk medier og kommunikasjon fra å være et yrkesfaglig program til å bli et studieforberedende program. For året 2016 er medier og kommunikasjon satt som et yrkesfaglig program, da det dette året var 2/3 elever som gikk på yrkesfaglig. Fra 2017 vil medier og kommunikasjon settes som et studieforberedende program.
Elever, lærlinger/lærekandidater og elever i fagopplæring i skole i yrkesfaglige utdanningsprogram (antall)
Høsten 2016 gikk medier og kommunikasjon fra å være et yrkesfaglig program til å bli et studieforberedende program. For året 2016 er medier og kommunikasjon satt som et yrkesfaglig program, da det dette året var 2/3 elever som gikk på yrkesfaglig. Fra 2017 vil medier og kommunikasjon settes som et studieforberedende program.
Elever og lærlinger/lærekandidater som er i yrkesfaglige utdanningsprogram (prosent)
Høsten 2016 gikk medier og kommunikasjon fra å være et yrkesfaglig program til å bli et studieforberedende program. For året 2016 er medier og kommunikasjon satt som et yrkesfaglig program, da det dette året var 2/3 elever som gikk på yrkesfaglig. Fra 2017 vil medier og kommunikasjon settes som et studieforberedende program.
Elever i videregående opplæring som er i fagopplæring (prosent)
Fra regnskapsåret 2016 omfatter også fagopplæring i skole, vg3.

Brukerveiledning for statistikkbanken