Plan- og byggesaksbehandling

11880: Interkommunalt samarbeid og budsjettert full selvkostfinansiering for plan, bygge- og delesak, kart og oppmåling og eierseksjonering, etter spørsmål og funksjon (K) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 519 Valgte

Søk

spørsmål Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

funksjon Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Svein Homstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 450 04 962
hom@ssb.no

Måleenhet
Svar (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Referansetid
Svar (ja=1, nei=0):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Inntekter, utgifter og gebyrer - Spørsmål angående kostnadsdekning av plan, byggesak, kart og oppmåling. Kostnadsdekning
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken