Samferdsel i kommuner og fylkeskommuner

11844: Kapasitet, tilgjengelighet og reiselengde (F) 2015 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 16 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 28 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
16.06.2019
Kontakt
Christina Lyle, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 381
cly@ssb.no

Vidar Lund, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 394
vlu@ssb.no

Måleenhet
Kapasitetsutnytting for båtruter (prosent):
prosent
Kapasitetsutnytting for buss (prosent):
prosent
Tilgjengelig kapasitet for buss målt som setekm per innbygger (antall):
antall
Kapasitetsutnytting for t-bane og trikk/bybane (prosent):
prosent
Passasjer, båtruter (antall):
antall
Passasjerer, buss (antall):
antall
Passasjerer, t-bane og trikk/bybane (antall):
antall
Passasjerkilometer, båtruter (antall):
antall
Passasjerkilometer, buss (antall):
antall
Passasjerkilometer, t-bane og trikk/bybane (antall):
antall
Gjennomsnittlig reiselengde, båtruter (km):
km
Gjennomsnittlig reiselengde for buss (km):
km
Gjennomsnittlig reiselengde, t-bane og trikk/bybane (km):
km
Setekilometer, båtruter (antall):
antall
Setekilometer, buss (antall):
antall
Setekilometer, t-bane og trikk/bybane (antall):
antall
Referansetid
Kapasitetsutnytting for båtruter (prosent):
31.12
Kapasitetsutnytting for buss (prosent):
31.12
Tilgjengelig kapasitet for buss målt som setekm per innbygger (antall):
31.12
Kapasitetsutnytting for t-bane og trikk/bybane (prosent):
31.12
Passasjer, båtruter (antall):
31.12
Passasjerer, buss (antall):
31.12
Passasjerer, t-bane og trikk/bybane (antall):
31.12
Passasjerkilometer, båtruter (antall):
31.12
Passasjerkilometer, buss (antall):
31.12
Passasjerkilometer, t-bane og trikk/bybane (antall):
31.12
Gjennomsnittlig reiselengde, båtruter (km):
31.12
Gjennomsnittlig reiselengde for buss (km):
31.12
Gjennomsnittlig reiselengde, t-bane og trikk/bybane (km):
31.12
Setekilometer, båtruter (antall):
31.12
Setekilometer, buss (antall):
31.12
Setekilometer, t-bane og trikk/bybane (antall):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

11844 Kapasitet, tilgjengelighet og reiselengde F Tabell17
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
statistikkvariabel
Setekilometer, buss (antall)
Tallet for Nord-Trøndelag er hentet fra SSBs kollektivstatistikk

Brukerveiledning for statistikkbanken