Samferdsel i kommuner og fylkeskommuner

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11844: Kapasitet, tilgjengelighet og reiselengde (F) 2015 - 2023

Christina Lyle, Statistisk sentralbyrå
+47 464 83 444
Geir Martin Pilskog, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 383
17.06.2024 08:00
Kapasitetsutnytting for båtruter (prosent):
prosent
Kapasitetsutnytting for buss (prosent):
prosent
Tilgjengelig kapasitet for buss målt som setekm per innbygger (antall):
antall
Kapasitetsutnytting for t-bane og trikk/bybane (prosent):
prosent
Passasjer, båtruter (antall):
antall
Passasjerer, buss (antall):
antall
Passasjerer, t-bane og trikk/bybane (antall):
antall
Passasjerkilometer, båtruter (antall):
antall
Passasjerkilometer, buss (antall):
antall
Passasjerkilometer, t-bane og trikk/bybane (antall):
antall
Gjennomsnittlig reiselengde, båtruter (km):
km
Gjennomsnittlig reiselengde for buss (km):
km
Gjennomsnittlig reiselengde, t-bane og trikk/bybane (km):
km
Setekilometer, båtruter (antall):
antall
Setekilometer, buss (antall):
antall
Setekilometer, t-bane og trikk/bybane (antall):
antall
Kapasitetsutnytting for båtruter (prosent):
31.12
Kapasitetsutnytting for buss (prosent):
31.12
Tilgjengelig kapasitet for buss målt som setekm per innbygger (antall):
31.12
Kapasitetsutnytting for t-bane og trikk/bybane (prosent):
31.12
Passasjer, båtruter (antall):
31.12
Passasjerer, buss (antall):
31.12
Passasjerer, t-bane og trikk/bybane (antall):
31.12
Passasjerkilometer, båtruter (antall):
31.12
Passasjerkilometer, buss (antall):
31.12
Passasjerkilometer, t-bane og trikk/bybane (antall):
31.12
Gjennomsnittlig reiselengde, båtruter (km):
31.12
Gjennomsnittlig reiselengde for buss (km):
31.12
Gjennomsnittlig reiselengde, t-bane og trikk/bybane (km):
31.12
Setekilometer, båtruter (antall):
31.12
Setekilometer, buss (antall):
31.12
Setekilometer, t-bane og trikk/bybane (antall):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Kapasitetsutnytting for båtruter (prosent) , Kapasitetsutnytting for buss (prosent) , Tilgjengelig kapasitet for buss målt som setekm per innbygger (antall) ,

Valgt 1 av totalt 16

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015 , 2016 , 2017 ,

Valgt 1 av totalt 9

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kapasitet, tilgjengelighet og reiselengde Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

statistikkvariabel

Setekilometer, buss (antall)

Tallet for Nord-Trøndelag er hentet fra SSBs kollektivstatistikk