Samferdsel i kommuner og fylkeskommuner

Til toppen

11842: Fylkesveier. Tunneler, bruer og veisikring (F) 2015 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Fylkesvei med årsdøgnstrafikk (ÅDT)>5 000 (km) , Fylkesvei med tillatt aksellast under 10 tonn (km) , Andel kilometer fylkesveg med dårlig eller svært dårlig dekketilstand i prosent av alle fylkesveier (prosent) ,

Valgt 1 av totalt 37

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAFK Landet , EAFKUO Landet uten Oslo , 3000 Viken fylkeskommune ,

Valgt 0 av totalt 34

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

11842 Fylkesveier. Tunneler, bruer og veisikring F KostraSamferdsel0067
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken