Kommunal forvaltning av landbruksarealer

Til toppen
11834: Pålegg om driveplikt (K) 2015 - 2019
Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
tra@ssb.no

Måleenhet
Pålegg om bortleie (antall):
antall
Pålegg om tiltak av hensyn til kulturvernet (antall):
antall
Pålegg om skogplanting (antall):
antall
Vedtak om pålegg som følge av brudd på driveplikten (antall):
antall
Referansetid
Pålegg om bortleie (antall):
31.12
Pålegg om tiltak av hensyn til kulturvernet (antall):
31.12
Pålegg om skogplanting (antall):
31.12
Vedtak om pålegg som følge av brudd på driveplikten (antall):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
Må velges *

Totalt 4 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Pålegg om driveplikt etter jordloven § 8 tredje ledd som følge av brudd på driveplikten
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken