Kommunal forvaltning av landbruksarealer

11832: Deling av eiendom etter jordloven (K) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 519 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
tra@ssb.no

Måleenhet
Søknader om deling av eindom avslått (antall):
antall
Søknader om deling innvilget av hensyn til bosettingen i området (antall):
antall
Søknader om deling av eiendom etter jordloven innvilget (antall):
antall
Søknader om deling etter jordloven innvilget helt eller delvis med formål tilleggsjord til annen landbrukseiendom (antall):
antall
Søknader om deling etter jordloven i alt (antall):
antall
Referansetid
Søknader om deling av eindom avslått (antall):
31.12
Søknader om deling innvilget av hensyn til bosettingen i området (antall):
31.12
Søknader om deling av eiendom etter jordloven innvilget (antall):
31.12
Søknader om deling etter jordloven innvilget helt eller delvis med formål tilleggsjord til annen landbrukseiendom (antall):
31.12
Søknader om deling etter jordloven i alt (antall):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Deling av eiendom etter jordloven
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken