Samferdsel i kommuner og fylkeskommuner

Til toppen

11822: Utvalgte nøkkeltall for samferdsel (F) 2015 - 2020

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) , Brutto investeringsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) , Netto driftsutgifter til fylkesvei per kilometer (kr) ,

Valgt 1 av totalt 10

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
11822 Utvalgte nøkkeltall for samferdsel F KostraFylkesfakt0004 Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

statistikkvariabel

Utgifter til vedlikehold av fylkesveier av totale netto driftsutgifter til fylkesveier (prosent)

Andelen som fylkene bruker til vedlikehold av fylkesveinettet ble publisert for første gang per 15. juni 2017. Tallene må brukes med varsomhet, siden ikke alle kommunene fører på relevante arter for vedlikehold. 

Reiser med kollektivtransport per 1 000 innbygger (antall)

Overgang fra manuelle beregninger av skolereiser til elektronisk uttak fra billetteringssystemer, kan påvirke sammenliknbarheten over tid, spesielt for fylker med høy andel skoletransport.

Andel skolereiser i grunn- og videregående skole av alle reiser (prosent)

Både ordinære og i skoletransport inkl. lukket transport. Overgang fra manuelle beregninger av skolereiser til elektronisk uttak fra billetteringssystemer, kan påvirke sammenliknbarheten over tid, spesielt for fylker med høy andel skoletransport.