Samferdsel i kommuner og fylkeskommuner

11822: Utvalgte nøkkeltall for samferdsel (F) 2015 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 28 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
16.06.2019
Kontakt
Christina Lyle, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 381
cly@ssb.no

Vidar Lund, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 394
vlu@ssb.no

Måleenhet
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr):
kr
Brutto investeringsutgifter til samferdsel per innbygger (kr):
kr
Netto driftsutgifter til fylkesvei per kilometer (kr):
kr
Utgifter til vedlikehold av fylkesveier av totale netto driftsutgifter til fylkesveier (prosent):
prosent
Netto driftsutgifter til kollektivtransport (buss, båtruter, t-bane og trikk/bybane) per innbygger (kr):
kr
Netto driftsutgifter til fylkesveiferger per innbygger (kr):
kr
Reiser med kollektivtransport per 1 000 innbygger (antall):
antall
Andel skolereiser i grunn- og videregående skole av alle reiser (prosent):
prosent
Brukere av transportordningen for funksjonshemmede per 1 000 innbygger (antall):
antall
Andel kilometer fylkesvei med dårlig eller svært dårlig dekketilstand av alle fylkesveier (prosent):
prosent
Referansetid
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr):
31.12
Brutto investeringsutgifter til samferdsel per innbygger (kr):
31.12
Netto driftsutgifter til fylkesvei per kilometer (kr):
31.12
Utgifter til vedlikehold av fylkesveier av totale netto driftsutgifter til fylkesveier (prosent):
31.12
Netto driftsutgifter til kollektivtransport (buss, båtruter, t-bane og trikk/bybane) per innbygger (kr):
31.12
Netto driftsutgifter til fylkesveiferger per innbygger (kr):
31.12
Reiser med kollektivtransport per 1 000 innbygger (antall):
31.12
Andel skolereiser i grunn- og videregående skole av alle reiser (prosent):
31.12
Brukere av transportordningen for funksjonshemmede per 1 000 innbygger (antall):
31.12
Andel kilometer fylkesvei med dårlig eller svært dårlig dekketilstand av alle fylkesveier (prosent):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

11822 Utvalgte nøkkeltall for samferdsel F KostraFylkesfakt0004
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
statistikkvariabel
Utgifter til vedlikehold av fylkesveier av totale netto driftsutgifter til fylkesveier (prosent)
Andelen som fylkene bruker til vedlikehold av fylkesveinettet ble publisert for første gang per 15. juni 2017. Tallene må brukes med varsomhet, siden ikke alle kommunene fører på relevante arter for vedlikehold. 
Reiser med kollektivtransport per 1 000 innbygger (antall)
Overgang fra manuelle beregninger av skolereiser til elektronisk uttak fra billetteringssystemer, kan påvirke sammenliknbarheten over tid, spesielt for fylker med høy andel skoletransport.
Andel skolereiser i grunn- og videregående skole av alle reiser (prosent)
Både ordinære og i skoletransport inkl. lukket transport. Overgang fra manuelle beregninger av skolereiser til elektronisk uttak fra billetteringssystemer, kan påvirke sammenliknbarheten over tid, spesielt for fylker med høy andel skoletransport.

Brukerveiledning for statistikkbanken