Samferdsel i kommuner og fylkeskommuner

11822: Utvalgte nøkkeltall for samferdsel (F) 2015 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 27 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
30.08.2018
Kontakt
Asbjørn Willy Wethal, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5415
aww@ssb.no

Måleenhet
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr):
kr
Brutto investeringsutgifter til samferdsel per innbygger (kr):
kr
Netto driftsutgifter til fylkesvei per kilometer (kr):
kr
Utgifter til vedlikehold av fylkesveier av totale netto driftsutgifter til fylkesveier (prosent):
prosent
Netto driftsutgifter til kollektivtransport (buss, båtruter, t-bane og trikk/bybane) per innbygger (kr):
kr
Netto driftsutgifter til fylkesveiferger per innbygger (kr):
kr
Reiser med kollektivtransport per 1 000 innbygger (antall):
antall
Andel skolereiser i grunn- og videregående skole av alle reiser (prosent):
prosent
Brukere av transportordningen for funksjonshemmede per 1 000 innbygger (antall):
antall
Andel kilometer fylkesvei med dårlig eller svært dårlig dekketilstand av alle fylkesveier (prosent):
prosent
Referansetid
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr):
31.12
Brutto investeringsutgifter til samferdsel per innbygger (kr):
31.12
Netto driftsutgifter til fylkesvei per kilometer (kr):
31.12
Utgifter til vedlikehold av fylkesveier av totale netto driftsutgifter til fylkesveier (prosent):
31.12
Netto driftsutgifter til kollektivtransport (buss, båtruter, t-bane og trikk/bybane) per innbygger (kr):
31.12
Netto driftsutgifter til fylkesveiferger per innbygger (kr):
31.12
Reiser med kollektivtransport per 1 000 innbygger (antall):
31.12
Andel skolereiser i grunn- og videregående skole av alle reiser (prosent):
31.12
Brukere av transportordningen for funksjonshemmede per 1 000 innbygger (antall):
31.12
Andel kilometer fylkesvei med dårlig eller svært dårlig dekketilstand av alle fylkesveier (prosent):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tabellen gir en oversikt over de viktigste nøkkeltallene for KOSTRA Samferdsel for fylkene

Brukerveiledning for statistikkbanken