Samferdsel i kommuner og fylkeskommuner

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11822: Utvalgte nøkkeltall for samferdsel (F) 2015 - 2023

Christina Lyle, Statistisk sentralbyrå
+47 464 83 444
Geir Martin Pilskog, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 383
15.03.2024 08:00
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr):
kr
Brutto investeringsutgifter til samferdsel per innbygger (kr):
kr
Netto driftsutgifter til fylkesvei per kilometer (kr):
kr
Utgifter til vedlikehold av fylkesveier av totale netto driftsutgifter til fylkesveier (prosent):
prosent
Netto driftsutgifter til kollektivtransport (buss, båtruter, trikk, bybane og T-bane) per innbygger (kr):
kr
Netto driftsutgifter til fylkesveiferger per innbygger (kr):
kr
Reiser med kollektivtransport per 1 000 innbygger (antall):
antall
Andel skolereiser i grunn- og videregående skole av alle reiser (prosent):
prosent
Brukere av transportordningen for funksjonshemmede per 1 000 innbygger (antall):
antall
Andel kilometer fylkesvei med dårlig eller svært dårlig dekketilstand av alle fylkesveier (prosent):
prosent
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr):
31.12
Brutto investeringsutgifter til samferdsel per innbygger (kr):
31.12
Netto driftsutgifter til fylkesvei per kilometer (kr):
31.12
Utgifter til vedlikehold av fylkesveier av totale netto driftsutgifter til fylkesveier (prosent):
31.12
Netto driftsutgifter til kollektivtransport (buss, båtruter, trikk, bybane og T-bane) per innbygger (kr):
31.12
Netto driftsutgifter til fylkesveiferger per innbygger (kr):
31.12
Reiser med kollektivtransport per 1 000 innbygger (antall):
31.12
Andel skolereiser i grunn- og videregående skole av alle reiser (prosent):
31.12
Brukere av transportordningen for funksjonshemmede per 1 000 innbygger (antall):
31.12
Andel kilometer fylkesvei med dårlig eller svært dårlig dekketilstand av alle fylkesveier (prosent):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) , Brutto investeringsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) , Netto driftsutgifter til fylkesvei per kilometer (kr) ,

Valgt 1 av totalt 10

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015 , 2016 , 2017 ,

Valgt 1 av totalt 9

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Utvalgte nøkkeltall for samferdsel Mangler data for Fylkesvei med dårlig eller svært dårlig dekketilstand for Innlandet og Nordland-Nordlánnda for 2021. Mangler data for Fylkesvei med dårlig eller svært dårlig dekketilstand for Innlandet, Vestland og Rogaland for 2022. Mangler data for Fylkesvei med dårlig eller svært dårlig dekketilstand for Rogaland for 2023. Forslag til detaljert fotnotetekst til tabellene 11822 Utvalgte nøkkeltall for samferdsel (F) og 12200 Økonomi innen samferdsel (F): Korrigering av tidligere års data: For Oslo var utgiftstallene på art 370 'Kjøp fra andre' for lave for 2020, 2021 og 2022 for disse funksjonene: For funksjon 730 Buss var utgiftene henholdsvis 159,9 mill kr for lave for 2020, 279,3 mill. kr for lave for 2021 og 129,5 mill. kr for lave for 2022. For funksjon 732 Båtruter var utgiftene henholdsvis 4 mil. Kr. for lave i 2020, 9,6 mill. kr. for lave i 2021 og 3,9 mill. kr. for lave i 2022. For funksjon 733 Transportordninger for funksjonshemmede var utgiftene henholdsvis 5,2 mill. kr for lave i 2021 og 27,6 mill. kr for lave i 2022. For funksjon 734 Trikk,bybane og T-bane var utgiftene henholdsvis 235,8 mill. kr for lave for 2020, 447,5 mill. kr for lave for 2021 og 361,8 mill. kr for lave for 2022. Feilene påvirket alle regnskapsbegrep som omfatter art 370. Korrigerte tall er publisert 15. mars 2024. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

statistikkvariabel

Utgifter til vedlikehold av fylkesveier av totale netto driftsutgifter til fylkesveier (prosent)

Andelen som fylkene bruker til vedlikehold av fylkesveinettet ble publisert for første gang per 15. juni 2017. Tallene må brukes med varsomhet, siden ikke alle kommunene fører på relevante arter for vedlikehold. 

Reiser med kollektivtransport per 1 000 innbygger (antall)

Overgang fra manuelle beregninger av skolereiser til elektronisk uttak fra billetteringssystemer, kan påvirke sammenliknbarheten over tid, spesielt for fylker med høy andel skoletransport.

Andel skolereiser i grunn- og videregående skole av alle reiser (prosent)

Både ordinære og i skoletransport inkl. lukket transport. Overgang fra manuelle beregninger av skolereiser til elektronisk uttak fra billetteringssystemer, kan påvirke sammenliknbarheten over tid, spesielt for fylker med høy andel skoletransport.