KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering

Til toppen

11818: Utvalgte nøkkeltall befolkningsprofil (F) 2015 - 2019

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Innbyggere (antall) , Kvinner (antall) , Menn (antall) ,

Valgt 1 av totalt 27

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAFK Landet , EAFKUO Landet uten Oslo , 3000 Viken fylkeskommune ,

Valgt 0 av totalt 34

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Noen utvalgte nøkkeltall på befolkningen i fylkeskommunen
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
statistikkvariabel
Fødte i løpet av året (antall)
.
Fødte per 1000 innbyggere (per 1000)
Tall for fødde for 2019 er impurt for 2018. Oppdaterte tall for 2019 blir publisert 15.juli.
Døde i løpet av året (antall)
.
Døde per 1000 innbyggere (per 1000)
Tall for døde for 2019 er impurt for 2018. Oppdaterte tall for 2019 blir publisert 15.juli.
Innflyttere (antall)
Sumtall for flytting inn og ut av kommuner vil ikke være direkte sammenlignbare med tall på fylkesnivå fordi fylkestall ikke omfatter flyttinger mellom kommuner innen fylket.
Utflytting (antall)
Sumtall for flytting inn og ut av kommuner vil ikke være direkte sammenlignbare med tall på fylkesnivå fordi fylkestall ikke omfatter flyttinger mellom kommuner innen fylket.
Netto innflytting (antall)
Sumtall for flytting inn og ut av kommuner vil ikke være direkte sammenlignbare med tall på fylkesnivå fordi fylkestall ikke omfatter flyttinger mellom kommuner innen fylket.

Brukerveiledning for statistikkbanken