Kulturtilbod

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11817: Kino og kinobesøk (K) 2015 - 2023

Line Gjermshusengen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 346
Emmie Stolpe Foss, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 430
15.03.2024 08:00
Kinobygg (antall):
antall
Ikke-kommunale kinobygg (antall):
antall
Kinosaler (antall):
antall
Kinoseter (antall):
antall
Kinobesøk (antall):
antall
Besøk på norske filmer (antall):
antall
Kinoforestillinger (antall):
antall
Forestillinger av norske filmer (antall):
antall
Besøk per kinoforestilling (antall):
antall
Netto driftsutgifter til kino per besøkende (kr):
kr
Kinobygg (antall):
31.12
Ikke-kommunale kinobygg (antall):
31.12
Kinosaler (antall):
31.12
Kinoseter (antall):
31.12
Kinobesøk (antall):
31.12
Besøk på norske filmer (antall):
31.12
Kinoforestillinger (antall):
31.12
Forestillinger av norske filmer (antall):
31.12
Besøk per kinoforestilling (antall):
31.12
Netto driftsutgifter til kino per besøkende (kr):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Kinobygg (antall) , Ikke-kommunale kinobygg (antall) , Kinosaler (antall) ,

Valgt 1 av totalt 10

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015 , 2016 , 2017 ,

Valgt 1 av totalt 9

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kino og kinobesøk. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

statistikkvariabel

Kinosaler (antall)

Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. I disse kommunene er visningsted satt lik en kinosal.

Kinobesøk (antall)

Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. I disse kommunene er visningssted satt lik en kinosal.

Besøk på norske filmer (antall)

Tallet for 2019 er oppdatert den 15. juni 2021.

Kinoforestillinger (antall)

Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. I disse kommunene er visningssted satt lik en kinosal. Tallet for 2019 er oppdatert den 15. juni 2021.

Forestillinger av norske filmer (antall)

Tallet for 2019 er oppdatert den 15. juni 2021.

Besøk per kinoforestilling (antall)

Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. I disse kommunene er visningssted satt lik en kinosal.