Samferdsel i kommuner og fylkeskommuner

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11815: Transportytelser (F) 2015 - 2023

Christina Lyle, Statistisk sentralbyrå
+47 464 83 444
Geir Martin Pilskog, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 383
17.06.2024 08:00
Alle reiser kollektivtransport (antall):
antall
Brukere av transportordningen for funksjonshemmede (antall):
antall
Fylkesvei med dårlig eller svært dårlig dekketilstand (km):
km
Fylkesvei (km):
km
Skolereiser (antall):
antall
Alle reiser kollektivtransport (antall):
31.12
Brukere av transportordningen for funksjonshemmede (antall):
31.12
Fylkesvei med dårlig eller svært dårlig dekketilstand (km):
31.12
Fylkesvei (km):
31.12
Skolereiser (antall):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 5

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015 , 2016 , 2017 ,

Valgt 1 av totalt 9

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Mangler data for Fylkesvei med dårlig eller svært dårlig dekketilstand for Innlandet og Nordland-Nordlánnda for 2021. Mangler data for Fylkesvei med dårlig eller svært dårlig dekketilstand for Innlandet, Vestland og Rogaland for 2022. Mangler data for Fylkesvei med dårlig eller svært dårlig dekketilstand for Rogaland for 2023. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

statistikkvariabel

Fylkesvei med dårlig eller svært dårlig dekketilstand (km)

Mangler data for Innlandet, Vestland og Rogaland for 2022.

Fylkesvei (km)

Oppdatert data for Oslo 2022 24.03

Skolereiser (antall)

Tidsseriene for skolereiser er beheftet med usikkerhet pga. overgang fra manuelle beregninger til bruk av data fra elektroniske billetteringssystemer.