Samferdsel i kommuner og fylkeskommuner

11815: Transportytelser (F) 2015 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 28 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
16.06.2019
Kontakt
Christina Lyle, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 381
cly@ssb.no

Vidar Lund, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 394
vlu@ssb.no

Måleenhet
Alle reiser kollektivtransport (antall):
antall
Brukere av transportordningen for funksjonshemmede (antall):
antall
Fylkesvei med dårlig eller svært dårlig dekketilstand (km):
km
Fylkesvei (km):
km
Skolereiser (antall):
antall
Referansetid
Alle reiser kollektivtransport (antall):
31.12
Brukere av transportordningen for funksjonshemmede (antall):
31.12
Fylkesvei med dårlig eller svært dårlig dekketilstand (km):
31.12
Fylkesvei (km):
31.12
Skolereiser (antall):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

11815 Transportytelser F KostraFylkesfakt0002
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
statistikkvariabel
Skolereiser (antall)
Tidsseriene for skolereiser er beheftet med usikkerhet pga. overgang fra manuelle beregninger til bruk av data fra elektroniske billetteringssystemer.

Brukerveiledning for statistikkbanken