Samferdsel i kommuner og fylkeskommuner

Til toppen
11815: Transportytelser (F) 2015 - 2019
Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Christina Lyle, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 381
cly@ssb.no

Vidar Lund, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 394
vlu@ssb.no

Måleenhet
Alle reiser kollektivtransport (antall):
antall
Brukere av transportordningen for funksjonshemmede (antall):
antall
Fylkesvei med dårlig eller svært dårlig dekketilstand (km):
km
Fylkesvei (km):
km
Skolereiser (antall):
antall
Referansetid
Alle reiser kollektivtransport (antall):
31.12
Brukere av transportordningen for funksjonshemmede (antall):
31.12
Fylkesvei med dårlig eller svært dårlig dekketilstand (km):
31.12
Fylkesvei (km):
31.12
Skolereiser (antall):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

11815 Transportytelser F KostraFylkesfakt0002
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
statistikkvariabel
Skolereiser (antall)
Tidsseriene for skolereiser er beheftet med usikkerhet pga. overgang fra manuelle beregninger til bruk av data fra elektroniske billetteringssystemer.

Brukerveiledning for statistikkbanken