Samferdsel i kommuner og fylkeskommuner

11814: Kommunale veier, utvalgte kjennetegn (K) 2015 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 519 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
16.06.2019
Kontakt
Christina Lyle, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 381
cly@ssb.no

Vidar Lund, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 394
vlu@ssb.no

Måleenhet
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater (1000 kr):
1000 kr
Lengde kommunalvei (km):
km
Kommunale veier og gater med belysning (km):
km
Lengde tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for (km):
km
Lengden av det kommunale veinettet uten fast dekke (km):
km
Referansetid
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater (1000 kr):
31.12
Lengde kommunalvei (km):
31.12
Kommunale veier og gater med belysning (km):
31.12
Lengde tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for (km):
31.12
Lengden av det kommunale veinettet uten fast dekke (km):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

11814 Kommunale veier, utvalgte kjennetegn K KostraKonomikomm0003
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken