Samferdsel i kommuner og fylkeskommuner

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11814: Kommunale veier, utvalgte kjennetegn (K) 2015 - 2022

Christina Lyle, Statistisk sentralbyrå
+47 464 83 444
Geir Martin Pilskog, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 383
31.05.2023 08:00
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater (1000 kr):
1000 kr
Lengde kommunalvei (km):
km
Kommunale veier og gater med belysning (km):
km
Lengde tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for (km):
km
Lengden av det kommunale veinettet uten fast dekke (km):
km
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater (1000 kr):
31.12
Lengde kommunalvei (km):
31.12
Kommunale veier og gater med belysning (km):
31.12
Lengde tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for (km):
31.12
Lengden av det kommunale veinettet uten fast dekke (km):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 5

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Endringer i tall for veiinfrastruktur fra 2020: Veireferansesystemet i Nasjonal vegdatabank (NVDB) ble endret fra 2020, noe som har medført at tallene for veiinfrastruktur ikke er direkte sammenlignbare før og etter 2020 (se Om statistikken). Endringer i tall for veiinfrastruktur fra 2020: Veireferansesystemet i Nasjonal vegdatabank (NVDB) ble endret fra 2020, noe som har medført at tallene for veiinfrastruktur ikke er direkte sammenlignbare før og etter 2020 (se Om statistikken). Se liste over endringer i de regionale inndelingene.