Til toppen

11805: Folkemengde 31.12., etter alder (K) 2015 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0 år , 1 år , 2 år ,

Valgt 0 av totalt 160

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Folkemengde fordelt på alder, kommuner, KOSTRA kommunegrupper, landet med og uten Oslo.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.