KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering

Til toppen
11805: Folkemengde 31.12, etter alder (K) 2015 - 2019
Sist endret
16.03.2020
Kontakt
Anni Sutatip Thirpaks Fretheim, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 657
stf@ssb.no

Måleenhet
Personer (antall):
antall
Referansetid
Personer (antall):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
alder
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1


Totalt 159 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Folkemengde fordelt på alder, kommuner, KOSTRA kommunegrupper, landet med og uten Oslo.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken