Til toppen

11800: Folkemengde 31.12 , etter alder (F) 2015 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , 0 år , 1 år ,

Valgt 0 av totalt 159

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Folketall i alt fordelt fylkeskommuner, KOSTRA fylkeskommunegrupper, landet med og uten Oslo.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.