KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering

Til toppen
11800: Folkemengde 31.12 , etter alder (F) 2015 - 2019
Sist endret
16.03.2020
Kontakt
Anni Sutatip Thirpaks Fretheim, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 657
stf@ssb.no

Måleenhet
Personer (antall):
antall
Referansetid
Personer (antall):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
alder
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1


Totalt 159 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Folketall i alt fordelt fylkeskommuner, KOSTRA fylkeskommunegrupper, landet med og uten Oslo.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken