Til toppen

11793: Rens og rensekrav. Kommunalt avløp (K) 2015 - 2020

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Antall innbyggere tilknyttet anlegg (=>50pe) (antall) , Antall innbyggere tilknyttet anlegg med kjemisk rensing (=> 50 pe) (antall) , Antall innbyggere tilknyttet anlegg med biologisk-kjemisk rensing (=> 50 pe) (antall) ,

Valgt 1 av totalt 30

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 6

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAK Landet , EAKUO Landet uten Oslo , 3001 Halden ,

Valgt 0 av totalt 769

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Merk at for denne tabellen så vil det ikke publiseres 15. mars tall (for siste årgang). Samtidig vil 15. juni tallene utgjøre foreløpige tall, og endelige tall vil bli frigitt i løpet av oktober måned. Bakgrunnen er at kildedata er basert på ekstern kilde (registerdata fra Miljødirektoratet), og ikke ordinær KOSTRA datainnsamling. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken