Kommunalt avløp

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11793: Rens og rensekrav. Kommunalt avløp (K) 2015 - 2023

Gisle Berge, Statistisk sentralbyrå
+47 481 21 997
17.06.2024 08:00
Antall innbyggere tilknyttet anlegg (=>50pe) (antall):
antall
Antall innbyggere tilknyttet anlegg med kjemisk rensing (=> 50 pe) (antall):
antall
Antall innbyggere tilknyttet anlegg med biologisk-kjemisk rensing (=> 50 pe) (antall):
antall
Antall innbyggere tilknyttet anlegg med mekanisk, biologisk, naturbasert eller annen rensing (=> 50 pe) (antall):
antall
Antall innbyggere tilknyttet ledningsnettet med urenset utslipp (=> 50 pe) (antall):
antall
Total belastning på avløpsanleggene (kg tot-P) (kg):
kg
Belastning på anlegg med kjemisk rensing (kg tot-P) (kg):
kg
Belastning på anlegg med biologisk-kjemisk rensing (kg tot-P) (kg):
kg
Belastning på anlegg med mekanisk, biologisk, naturbasert og annen rensing (kg tot-P) (kg):
kg
Antall innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt (antall):
antall
Antall innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav ikke er oppfylt (antall):
antall
Antall innbyggere tilknyttet anlegg der oppfyllelse av rensekrav ikke kan vurderes (antall):
antall
Antall innbyggere tilknyttet kap. 14 anlegg der rensekrav er oppfylt (antall):
antall
Antall innbyggere tilknyttet kap. 14 anlegg der rensekrav ikke er oppfylt (antall):
antall
Antall innbyggere tilknyttet kap. 14 anlegg der oppfyllelse av rensekrav ikke kan vurderes (antall):
antall
Antall innbyggere tilknyttet kap. 13 anlegg der rensekrav er oppfylt (antall):
antall
Antall innbyggere tilknyttet kap.13 anlegg der rensekrav ikke er oppfylt (antall):
antall
Antall innbyggere tilknyttet kap. 13 anlegg der oppfyllelse av rensekrav ikke kan vurderes (antall):
antall
Andel innbyggere tilknyttet anlegg med kjemisk rensing (prosent):
prosent
Andel innbyggere tilknyttet anlegg med biologisk-kjemisk rensing (prosent):
prosent
Andel innbyggere tilknyttet anlegg med mekanisk, biologisk, naturbasert el. annet renseprinsipp (prosent):
prosent
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt (prosent):
prosent
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav ikke er oppfylt (prosent):
prosent
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der oppfyllelse av rensekrav ikke kan vurderes (prosent):
prosent
Andel innbyggere tilknyttet kap. 14 anlegg der rensekrav er oppfylt (prosent):
prosent
Andel innbyggere tilknyttet kap. 14 anlegg der rensekrav ikke er oppfylt (prosent):
prosent
Andel innbyggere tilknyttet kap. 14 anlegg der oppfyllelse av rensekrav ikke kan vurderes (prosent):
prosent
Andel innbyggere tilknyttet kap. 13 anlegg der rensekrav er oppfylt (prosent):
prosent
Andel innbyggere tilknyttet kap. 13 anlegg der rensekrav ikke er oppfylt (prosent):
prosent
Andel innbyggere tilknyttet kap. 13 anlegg der oppfyllelse av rensekrav ikke kan vurderes (prosent):
prosent
Antall innbyggere tilknyttet anlegg (=>50pe) (antall):
31.12
Antall innbyggere tilknyttet anlegg med kjemisk rensing (=> 50 pe) (antall):
31.12
Antall innbyggere tilknyttet anlegg med biologisk-kjemisk rensing (=> 50 pe) (antall):
31.12
Antall innbyggere tilknyttet anlegg med mekanisk, biologisk, naturbasert eller annen rensing (=> 50 pe) (antall):
31.12
Antall innbyggere tilknyttet ledningsnettet med urenset utslipp (=> 50 pe) (antall):
31.12
Total belastning på avløpsanleggene (kg tot-P) (kg):
31.12
Belastning på anlegg med kjemisk rensing (kg tot-P) (kg):
31.12
Belastning på anlegg med biologisk-kjemisk rensing (kg tot-P) (kg):
31.12
Belastning på anlegg med mekanisk, biologisk, naturbasert og annen rensing (kg tot-P) (kg):
31.12
Antall innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt (antall):
31.12
Antall innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav ikke er oppfylt (antall):
31.12
Antall innbyggere tilknyttet anlegg der oppfyllelse av rensekrav ikke kan vurderes (antall):
31.12
Antall innbyggere tilknyttet kap. 14 anlegg der rensekrav er oppfylt (antall):
31.12
Antall innbyggere tilknyttet kap. 14 anlegg der rensekrav ikke er oppfylt (antall):
31.12
Antall innbyggere tilknyttet kap. 14 anlegg der oppfyllelse av rensekrav ikke kan vurderes (antall):
31.12
Antall innbyggere tilknyttet kap. 13 anlegg der rensekrav er oppfylt (antall):
31.12
Antall innbyggere tilknyttet kap.13 anlegg der rensekrav ikke er oppfylt (antall):
31.12
Antall innbyggere tilknyttet kap. 13 anlegg der oppfyllelse av rensekrav ikke kan vurderes (antall):
31.12
Andel innbyggere tilknyttet anlegg med kjemisk rensing (prosent):
31.12
Andel innbyggere tilknyttet anlegg med biologisk-kjemisk rensing (prosent):
31.12
Andel innbyggere tilknyttet anlegg med mekanisk, biologisk, naturbasert el. annet renseprinsipp (prosent):
31.12
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt (prosent):
31.12
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav ikke er oppfylt (prosent):
31.12
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der oppfyllelse av rensekrav ikke kan vurderes (prosent):
31.12
Andel innbyggere tilknyttet kap. 14 anlegg der rensekrav er oppfylt (prosent):
31.12
Andel innbyggere tilknyttet kap. 14 anlegg der rensekrav ikke er oppfylt (prosent):
31.12
Andel innbyggere tilknyttet kap. 14 anlegg der oppfyllelse av rensekrav ikke kan vurderes (prosent):
31.12
Andel innbyggere tilknyttet kap. 13 anlegg der rensekrav er oppfylt (prosent):
31.12
Andel innbyggere tilknyttet kap. 13 anlegg der rensekrav ikke er oppfylt (prosent):
31.12
Andel innbyggere tilknyttet kap. 13 anlegg der oppfyllelse av rensekrav ikke kan vurderes (prosent):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Antall innbyggere tilknyttet anlegg (=>50pe) (antall) , Antall innbyggere tilknyttet anlegg med kjemisk rensing (=> 50 pe) (antall) , Antall innbyggere tilknyttet anlegg med biologisk-kjemisk rensing (=> 50 pe) (antall) ,

Valgt 1 av totalt 30

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015 , 2016 , 2017 ,

Valgt 1 av totalt 9

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 3001 Halden , 3002 Moss , 3003 Sarpsborg ,

Valgt 0 av totalt 769

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Merk at for denne tabellen så vil det ikke publiseres 15. mars tall (for siste årgang). Samtidig vil 15. juni tallene utgjøre foreløpige tall, og endelige tall vil bli frigitt i løpet av oktober måned. Bakgrunnen er at kildedata er basert på ekstern kilde (registerdata fra Miljødirektoratet), og ikke ordinær KOSTRA datainnsamling. Tall for oppfyllelse av rensekrav i tabellen ble oppdatert 17.11.2022 for 2021-årgangen Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.