Kommunal vannforsyning

Til toppen

11791: Utvalgte nøkkeltall for kommunalt drikkevann (K) 2015 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000