Kommunal vannforsyning

11791: Utvalgte nøkkeltall for kommunalt drikkevann (K) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Gisle Berge, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 308
gib@ssb.no

Marit Slåen Sæther, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 13 11
msl@ssb.no

Måleenhet
Selvkostgrad (prosent):
prosent
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr):
kr
Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent):
prosent
E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (prosent):
prosent
Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje (prosent):
prosent
Referansetid
Selvkostgrad (prosent):
31.12
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr):
31.12
Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent):
31.12
E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (prosent):
31.12
Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje (prosent):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken