Kommunalt avløp

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11788: Kommunalt avløpsslam (K) 2015 - 2022

Gisle Berge, Statistisk sentralbyrå
+47 481 21 997
05.10.2023 08:00
Mengde slam disponert totalt (tonn tørrstoff) (tonn):
tonn
Mengde slam disponert til jordforbedring i jordbruket (tonn tørrstoff) (tonn):
tonn
Mengde slam disponert til jordforbedring på grøntarealer (tonn tørrstoff) (tonn):
tonn
Mengde slam levert til jordprodusent (tonn tørrstoff) (tonn):
tonn
Mengde slam disponert til forbrenning/energigjenvinning (tonn tørrstoff) (tonn):
tonn
Mengde slam disponert til toppdekke på avfallsfylling (tonn tørrstoff) (tonn):
tonn
Mengde slam deponert (tonn tørrstoff) (tonn):
tonn
Mengde slam disponert til eksport (tonn tørrstoff) (tonn):
tonn
Mengde slam disponert til annet formål (tonn tørrstoff) (tonn):
tonn
Andel slam disponert i jordbruket (prosent):
prosent
Andel slam disponert på grøntarealer (prosent):
prosent
Andel slam levert til jordprodusent (prosent):
prosent
Andel slam disponert til forbrenning/energigjenvinning (prosent):
prosent
Andel slam disponert til toppdekke på avfallsfylling (prosent):
prosent
Andel slam til deponi (prosent):
prosent
Andel slam disponert til eksport (prosent):
prosent
Andel slam disponert til annet formål (prosent):
prosent
Slamtørrstoff produsert per kubikkmeter avløpsvann (gram tørr vekt per m3) (g/m3):
g/m3
Mengde slam disponert totalt (tonn tørrstoff) (tonn):
31.12
Mengde slam disponert til jordforbedring i jordbruket (tonn tørrstoff) (tonn):
31.12
Mengde slam disponert til jordforbedring på grøntarealer (tonn tørrstoff) (tonn):
31.12
Mengde slam levert til jordprodusent (tonn tørrstoff) (tonn):
31.12
Mengde slam disponert til forbrenning/energigjenvinning (tonn tørrstoff) (tonn):
31.12
Mengde slam disponert til toppdekke på avfallsfylling (tonn tørrstoff) (tonn):
31.12
Mengde slam deponert (tonn tørrstoff) (tonn):
31.12
Mengde slam disponert til eksport (tonn tørrstoff) (tonn):
31.12
Mengde slam disponert til annet formål (tonn tørrstoff) (tonn):
31.12
Andel slam disponert i jordbruket (prosent):
31.12
Andel slam disponert på grøntarealer (prosent):
31.12
Andel slam levert til jordprodusent (prosent):
31.12
Andel slam disponert til forbrenning/energigjenvinning (prosent):
31.12
Andel slam disponert til toppdekke på avfallsfylling (prosent):
31.12
Andel slam til deponi (prosent):
31.12
Andel slam disponert til eksport (prosent):
31.12
Andel slam disponert til annet formål (prosent):
31.12
Slamtørrstoff produsert per kubikkmeter avløpsvann (gram tørr vekt per m3) (g/m3):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Mengde slam disponert totalt (tonn tørrstoff) (tonn) , Mengde slam disponert til jordforbedring i jordbruket (tonn tørrstoff) (tonn) , Mengde slam disponert til jordforbedring på grøntarealer (tonn tørrstoff) (tonn) ,

Valgt 1 av totalt 18

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 3001 Halden , 3002 Moss , 3003 Sarpsborg ,

Valgt 0 av totalt 769

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Merk at for denne tabellen så vil det ikke publiseres 15. mars eller 15. juni tall (for siste årgang). Endelige tall vil bli frigitt i løpet av oktober måned. Bakgrunnen er at kildedata er basert på ekstern kilde (registerdata fra Miljødirektoratet), og ikke ordinær KOSTRA datainnsamling. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.