11788: Kommunalt avløpsslam (K) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 18 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Gisle Berge, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 308
gib@ssb.no

Måleenhet
Mengde slam disponert totalt (tonn tørrstoff) (tonn):
tonn
Mengde slam disponert til jordforbedring i jordbruket (tonn tørrstoff) (tonn):
tonn
Mengde slam disponert til jordforbedring på grøntarealer (tonn tørrstoff) (tonn):
tonn
Mengde slam levert til jordprodusent (tonn tørrstoff) (tonn):
tonn
Mengde slam disponert til forbrenning/energigjenvinning (tonn tørrstoff) (tonn):
tonn
Mengde slam disponert til toppdekke på avfallsfylling (tonn tørrstoff) (tonn):
tonn
Mengde slam deponert (tonn tørrstoff) (tonn):
tonn
Mengde slam disponert til eksport (tonn tørrstoff) (tonn):
tonn
Mengde slam disponert til annet formål (tonn tørrstoff) (tonn):
tonn
Andel slam disponert i jordbruket (prosent):
prosent
Andel slam disponert på grøntarealer (prosent):
prosent
Andel slam levert til jordprodusent (prosent):
prosent
Andel slam disponert til forbrenning/energigjenvinning (prosent):
prosent
Andel slam disponert til toppdekke på avfallsfylling (prosent):
prosent
Andel slam til deponi (prosent):
prosent
Andel slam disponert til eksport (prosent):
prosent
Andel slam disponert til annet formål (prosent):
prosent
Slamtørrstoff produsert per kubikkmeter avløpsvann (gram tørr vekt per m3) (g/m3):
g/m3
Referansetid
Mengde slam disponert totalt (tonn tørrstoff) (tonn):
31.12
Mengde slam disponert til jordforbedring i jordbruket (tonn tørrstoff) (tonn):
31.12
Mengde slam disponert til jordforbedring på grøntarealer (tonn tørrstoff) (tonn):
31.12
Mengde slam levert til jordprodusent (tonn tørrstoff) (tonn):
31.12
Mengde slam disponert til forbrenning/energigjenvinning (tonn tørrstoff) (tonn):
31.12
Mengde slam disponert til toppdekke på avfallsfylling (tonn tørrstoff) (tonn):
31.12
Mengde slam deponert (tonn tørrstoff) (tonn):
31.12
Mengde slam disponert til eksport (tonn tørrstoff) (tonn):
31.12
Mengde slam disponert til annet formål (tonn tørrstoff) (tonn):
31.12
Andel slam disponert i jordbruket (prosent):
31.12
Andel slam disponert på grøntarealer (prosent):
31.12
Andel slam levert til jordprodusent (prosent):
31.12
Andel slam disponert til forbrenning/energigjenvinning (prosent):
31.12
Andel slam disponert til toppdekke på avfallsfylling (prosent):
31.12
Andel slam til deponi (prosent):
31.12
Andel slam disponert til eksport (prosent):
31.12
Andel slam disponert til annet formål (prosent):
31.12
Slamtørrstoff produsert per kubikkmeter avløpsvann (gram tørr vekt per m3) (g/m3):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Merk at for denne tabellen så vil det ikke publiseres 15. mars eller 15. juni tall (for siste årgang). Endelige tall vil bli frigitt i løpet av oktober måned. Bakgrunnen er at kildedata er basert på ekstern kilde (registerdata fra Miljødirektoratet), og ikke ordinær KOSTRA datainnsamling.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken