Kommunal vannforsyning

Til toppen

11787: Vannforsyning og beredskap. Kommunalt drikkevann (K) 2015 - 2020

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Antall kommunale vannverk (antall) , Antall kommunale vannverk med beredskapsplan (antall) , Antall innbyggere tilknyttet kommunal vannforsyning (antall) ,

Valgt 1 av totalt 32

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000