Kommunal vannforsyning

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11787: Vannforsyning og beredskap. Kommunalt drikkevann (K) 2015 - 2023

Gisle Berge, Statistisk sentralbyrå
+47 481 21 997
Terje Lorentzen Landsem, Statistisk sentralbyrå
+47 988 43 139
17.06.2024 08:00
Antall kommunale vannverk (antall):
antall
Antall kommunale vannverk med beredskapsplan (antall):
antall
Antall innbyggere tilknyttet kommunal vannforsyning (antall):
antall
Lengde kommunalt ledningsnett totalt (m):
m
Antall innbyggertimer totalt (kommunal vannforsyning) (timer):
timer
Antall innbyggertimer uten avbrudd i den kommunale vannforsyningen (timer):
timer
Antall innbyggertimer med avbrudd i den kommunale vannforsyningen, uansett årsak (timer):
timer
Antall innbyggertimer med avbrudd i den kommunale vannforsyningen, ikke-planlagt (timer):
timer
Reguleringsvolum i kommunale høydebasseng (m3):
m3
Total vannleveranse på kommunalt distribusjonsnett (m3):
m3
Mengde kommunalt vann til husholdningsforbruk (boligheter/leiligheter) (m3):
m3
Mengde kommunalt vann til husholdningsforbruk (hytter/fritidsboliger) (m3):
m3
Mengde kommunalt vann til industri (m3):
m3
Mengde kommunalt vann til tjenesteytende næringer (m3):
m3
Mengde kommunalt vann til primærnæringer (jordbruk/skogbruk/fiske) (m3):
m3
Mengde kommunalt vann til annet forbruk (m3):
m3
Mengde kommunalt vann til lekkasje (m3):
m3
Andel kommunale vannverk som har beredskapsplan (prosent):
prosent
Andel kommunale vannverk som har utført beredskapsøvelse siste år (prosent):
prosent
Andel kommunale vannverk som har oppdatert beredskapsplan siste år (prosent):
prosent
Gjennomsnittlig årlig avbruddstid i den kommunale vannforsyningen (totalt) (timer):
timer
Gjennomsnittlig årlig avbruddstid i den kommunale vannforsyningen (ikke-planlagt) (timer):
timer
Total kommunal vannleveranse (spesifikk totalleveranse) per tilknyttet innbygger (m3/tilkn.innb/år) (m3):
m3
Andel av total kommunal vannleveranse til husholdningsforbruk (boliger/leiligheter) (prosent):
prosent
Andel av total kommunal vannleveranse til husholdningsforbruk (hytter/fritidsbolig) (prosent):
prosent
Andel av total vannleveranse til industri (prosent):
prosent
Andel av total kommunal vannleveranse til tjenesteytende næringer (prosent):
prosent
Andel av total kommunal vannleveranse til primærnæringer (jordbruk/skogbruk/fiske) (prosent):
prosent
Andel av total kommunal vannleveranse til annet forbruk (prosent):
prosent
Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje (prosent):
prosent
Estimert vannlekkasje per meter kommunal ledning per år (m3/m/år) (m3):
m3
Estimert gjennomsnittlig husholdningsforbruk per tilknyttet innbygger per døgn (l/pers/døgn) (liter):
liter
Antall kommunale vannverk (antall):
31.12
Antall kommunale vannverk med beredskapsplan (antall):
31.12
Antall innbyggere tilknyttet kommunal vannforsyning (antall):
31.12
Lengde kommunalt ledningsnett totalt (m):
31.12
Antall innbyggertimer totalt (kommunal vannforsyning) (timer):
31.12
Antall innbyggertimer uten avbrudd i den kommunale vannforsyningen (timer):
31.12
Antall innbyggertimer med avbrudd i den kommunale vannforsyningen, uansett årsak (timer):
31.12
Antall innbyggertimer med avbrudd i den kommunale vannforsyningen, ikke-planlagt (timer):
31.12
Reguleringsvolum i kommunale høydebasseng (m3):
31.12
Total vannleveranse på kommunalt distribusjonsnett (m3):
31.12
Mengde kommunalt vann til husholdningsforbruk (boligheter/leiligheter) (m3):
31.12
Mengde kommunalt vann til husholdningsforbruk (hytter/fritidsboliger) (m3):
31.12
Mengde kommunalt vann til industri (m3):
31.12
Mengde kommunalt vann til tjenesteytende næringer (m3):
31.12
Mengde kommunalt vann til primærnæringer (jordbruk/skogbruk/fiske) (m3):
31.12
Mengde kommunalt vann til annet forbruk (m3):
31.12
Mengde kommunalt vann til lekkasje (m3):
31.12
Andel kommunale vannverk som har beredskapsplan (prosent):
31.12
Andel kommunale vannverk som har utført beredskapsøvelse siste år (prosent):
31.12
Andel kommunale vannverk som har oppdatert beredskapsplan siste år (prosent):
31.12
Gjennomsnittlig årlig avbruddstid i den kommunale vannforsyningen (totalt) (timer):
31.12
Gjennomsnittlig årlig avbruddstid i den kommunale vannforsyningen (ikke-planlagt) (timer):
31.12
Total kommunal vannleveranse (spesifikk totalleveranse) per tilknyttet innbygger (m3/tilkn.innb/år) (m3):
31.12
Andel av total kommunal vannleveranse til husholdningsforbruk (boliger/leiligheter) (prosent):
31.12
Andel av total kommunal vannleveranse til husholdningsforbruk (hytter/fritidsbolig) (prosent):
31.12
Andel av total vannleveranse til industri (prosent):
31.12
Andel av total kommunal vannleveranse til tjenesteytende næringer (prosent):
31.12
Andel av total kommunal vannleveranse til primærnæringer (jordbruk/skogbruk/fiske) (prosent):
31.12
Andel av total kommunal vannleveranse til annet forbruk (prosent):
31.12
Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje (prosent):
31.12
Estimert vannlekkasje per meter kommunal ledning per år (m3/m/år) (m3):
31.12
Estimert gjennomsnittlig husholdningsforbruk per tilknyttet innbygger per døgn (l/pers/døgn) (liter):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Antall kommunale vannverk (antall) , Antall kommunale vannverk med beredskapsplan (antall) , Antall innbyggere tilknyttet kommunal vannforsyning (antall) ,

Valgt 1 av totalt 32

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015 , 2016 , 2017 ,

Valgt 1 av totalt 9

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000