Kommunal vannforsyning

Til toppen

11787: Vannforsyning og beredskap. Kommunalt drikkevann_utdatert (K) 2015 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Antall kommunale vannverk (antall) , Antall kommunale vannverk med beredskapsplan (antall) , Antall innbyggere tilknyttet kommunal vannforsyning (antall) ,

Valgt 1 av totalt 32

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5


Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken