Kommunal vannforsyning

11787: Vannforsyning og beredskap. Kommunalt drikkevann. (K) 2015 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 32 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 519 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
27.06.2019
Kontakt
Gisle Berge, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 308
gib@ssb.no

Måleenhet
Antall kommunale vannverk (antall):
antall
Antall kommunale vannverk med beredskapsplan (antall):
antall
Antall innbyggere tilknyttet kommunal vannforsyning (antall):
antall
Lengde kommunalt ledningsnett totalt (m):
m
Antall innbyggertimer totalt (kommunal vannforsyning) (timer):
timer
Antall innbyggertimer uten avbrudd i den kommunale vannforsyningen (timer):
timer
Antall innbyggertimer med avbrudd i den kommunale vannforsyningen, uansett årsak (timer):
timer
Antall innbyggertimer med avbrudd i den kommunale vannforsyningen, ikke-planlagt (timer):
timer
Reguleringsvolum i kommunale høydebasseng (m3):
m3
Total vannleveranse på kommunalt distribusjonsnett (m3):
m3
Mengde kommunalt vann til husholdningsforbruk (boligheter/leiligheter) (m3):
m3
Mengde kommunalt vann til husholdningsforbruk (hytter/fritidsboliger) (m3):
m3
Mengde kommunalt vann til industri (m3):
m3
Mengde kommunalt vann til tjenesteytende næringer (m3):
m3
Mengde kommunalt vann til primærnæringer (jordbruk/skogbruk/fiske) (m3):
m3
Mengde kommunalt vann til annet forbruk (m3):
m3
Mengde kommunalt vann til lekkasje (m3):
m3
Andel kommunale vannverk som har beredskapsplan (prosent):
prosent
Andel kommunale vannverk som har utført beredskapsøvelse siste år (prosent):
prosent
Andel kommunale vannverk som har oppdatert beredskapsplan siste år (prosent):
prosent
Gjennomsnittlig årlig avbruddstid i den kommunale vannforsyningen (totalt) (timer):
timer
Gjennomsnittlig årlig avbruddstid i den kommunale vannforsyningen (ikke-planlagt) (timer):
timer
Total kommunal vannleveranse (spesifikk totalleveranse) per tilknyttet innbygger (m3/tilkn.innb/år) (m3):
m3
Andel av total kommunal vannleveranse til husholdningsforbruk (boliger/leiligheter) (prosent):
prosent
Andel av total kommunal vannleveranse til husholdningsforbruk (hytter/fritidsbolig) (prosent):
prosent
Andel av total vannleveranse til industri (prosent):
prosent
Andel av total kommunal vannleveranse til tjenesteytende næringer (prosent):
prosent
Andel av total kommunal vannleveranse til primærnæringer (jordbruk/skogbruk/fiske) (prosent):
prosent
Andel av total kommunal vannleveranse til annet forbruk (prosent):
prosent
Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje (prosent):
prosent
Estimert vannlekkasje per meter kommunal ledning per år (m3/m/år) (m3):
m3
Estimert gjennomsnittlig husholdningsforbruk per tilknyttet innbygger per døgn (l/pers/døgn) (liter):
liter
Referansetid
Antall kommunale vannverk (antall):
31.12
Antall kommunale vannverk med beredskapsplan (antall):
31.12
Antall innbyggere tilknyttet kommunal vannforsyning (antall):
31.12
Lengde kommunalt ledningsnett totalt (m):
31.12
Antall innbyggertimer totalt (kommunal vannforsyning) (timer):
31.12
Antall innbyggertimer uten avbrudd i den kommunale vannforsyningen (timer):
31.12
Antall innbyggertimer med avbrudd i den kommunale vannforsyningen, uansett årsak (timer):
31.12
Antall innbyggertimer med avbrudd i den kommunale vannforsyningen, ikke-planlagt (timer):
31.12
Reguleringsvolum i kommunale høydebasseng (m3):
31.12
Total vannleveranse på kommunalt distribusjonsnett (m3):
31.12
Mengde kommunalt vann til husholdningsforbruk (boligheter/leiligheter) (m3):
31.12
Mengde kommunalt vann til husholdningsforbruk (hytter/fritidsboliger) (m3):
31.12
Mengde kommunalt vann til industri (m3):
31.12
Mengde kommunalt vann til tjenesteytende næringer (m3):
31.12
Mengde kommunalt vann til primærnæringer (jordbruk/skogbruk/fiske) (m3):
31.12
Mengde kommunalt vann til annet forbruk (m3):
31.12
Mengde kommunalt vann til lekkasje (m3):
31.12
Andel kommunale vannverk som har beredskapsplan (prosent):
31.12
Andel kommunale vannverk som har utført beredskapsøvelse siste år (prosent):
31.12
Andel kommunale vannverk som har oppdatert beredskapsplan siste år (prosent):
31.12
Gjennomsnittlig årlig avbruddstid i den kommunale vannforsyningen (totalt) (timer):
31.12
Gjennomsnittlig årlig avbruddstid i den kommunale vannforsyningen (ikke-planlagt) (timer):
31.12
Total kommunal vannleveranse (spesifikk totalleveranse) per tilknyttet innbygger (m3/tilkn.innb/år) (m3):
31.12
Andel av total kommunal vannleveranse til husholdningsforbruk (boliger/leiligheter) (prosent):
31.12
Andel av total kommunal vannleveranse til husholdningsforbruk (hytter/fritidsbolig) (prosent):
31.12
Andel av total vannleveranse til industri (prosent):
31.12
Andel av total kommunal vannleveranse til tjenesteytende næringer (prosent):
31.12
Andel av total kommunal vannleveranse til primærnæringer (jordbruk/skogbruk/fiske) (prosent):
31.12
Andel av total kommunal vannleveranse til annet forbruk (prosent):
31.12
Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje (prosent):
31.12
Estimert vannlekkasje per meter kommunal ledning per år (m3/m/år) (m3):
31.12
Estimert gjennomsnittlig husholdningsforbruk per tilknyttet innbygger per døgn (l/pers/døgn) (liter):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Vannforsyning og beredskap
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken