Kommunal vannforsyning

11786: Vannkvalitet. Kommunalt drikkevann (K) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 14 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Gisle Berge, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 308
gib@ssb.no

Måleenhet
Antall innbyggere tilknyttet kommunal vannforsyning (antall):
antall
Antall innbyggere forsynt av grunnvann eller desinfisert overflatevann som hovedkilde (kommunal vannforsyning) (antall):
antall
Antall innbyggere forsynt av desinfisert overflatevann som hovedkilde (kommunal vannforsyning) (antall):
antall
Antall innbyggere forsynt av grunnvann som hovedkilde (kommunal vannforsyning) (antall):
antall
Antall innbyggere forsynt av behandlet vann (behandlingstype 1+ type 2) (kommunal vannforsyning) (antall):
antall
E.coli: Antall innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (antall):
antall
Intestinale enterokokker: Antall innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (antall):
antall
Farge: Antall innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (antall):
antall
PH: Antall innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (antall):
antall
Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk forsynt med grunnvann eller desinfisert overflatevann som hovedkilde (prosent):
prosent
E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (prosent):
prosent
Intestinale enterokokker: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (prosent):
prosent
Farge: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (prosent):
prosent
PH: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (prosent):
prosent
Referansetid
Antall innbyggere tilknyttet kommunal vannforsyning (antall):
31.12
Antall innbyggere forsynt av grunnvann eller desinfisert overflatevann som hovedkilde (kommunal vannforsyning) (antall):
31.12
Antall innbyggere forsynt av desinfisert overflatevann som hovedkilde (kommunal vannforsyning) (antall):
31.12
Antall innbyggere forsynt av grunnvann som hovedkilde (kommunal vannforsyning) (antall):
31.12
Antall innbyggere forsynt av behandlet vann (behandlingstype 1+ type 2) (kommunal vannforsyning) (antall):
31.12
E.coli: Antall innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (antall):
31.12
Intestinale enterokokker: Antall innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (antall):
31.12
Farge: Antall innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (antall):
31.12
PH: Antall innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (antall):
31.12
Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk forsynt med grunnvann eller desinfisert overflatevann som hovedkilde (prosent):
31.12
E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (prosent):
31.12
Intestinale enterokokker: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (prosent):
31.12
Farge: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (prosent):
31.12
PH: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (prosent):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
statistikkvariabel
Antall innbyggere forsynt av behandlet vann (behandlingstype 1+ type 2) (kommunal vannforsyning) (antall)
Behandlingstype 1 inkluderer ett av følgende prosesstrinn: koagulering/filtrering, membranfiltrering eller Ozon/biofiltrering. Behandlingstype 2 inkluderer et av følgende proseesstrinn: klorering (inkludert kloramin), UV-stråling eller Ozon.

Brukerveiledning for statistikkbanken