Kommunal vannforsyning

Til toppen

11786: Vannkvalitet. Kommunalt drikkevann (K) 2015 - 2020

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Antall innbyggere tilknyttet kommunal vannforsyning (antall) , Antall innbyggere forsynt av grunnvann eller desinfisert overflatevann som hovedkilde (kommunal vannforsyning) (antall) , Antall innbyggere forsynt av desinfisert overflatevann som hovedkilde (kommunal vannforsyning) (antall) ,

Valgt 1 av totalt 14

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

statistikkvariabel

Antall innbyggere forsynt av behandlet vann (behandlingstype 1+ type 2) (kommunal vannforsyning) (antall)

Behandlingstype 1 inkluderer ett av følgende prosesstrinn: koagulering/filtrering, membranfiltrering eller Ozon/biofiltrering. Behandlingstype 2 inkluderer et av følgende proseesstrinn: klorering (inkludert kloramin), UV-stråling eller Ozon. MERK! Der er et brudd i tidsserien i 2020, så tall før og etter er dette året ikke umiddelbart sammenlignbart på tvers for den aktuelle variabelen (behandlingstype 1 + 2).