Kommunal vannforsyning

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11786: Vannkvalitet. Kommunalt drikkevann (K) 2015 - 2023

Gisle Berge, Statistisk sentralbyrå
+47 481 21 997
Terje Lorentzen Landsem, Statistisk sentralbyrå
+47 988 43 139
17.06.2024 08:00
Antall innbyggere tilknyttet kommunal vannforsyning (antall):
antall
Antall innbyggere forsynt av grunnvann eller desinfisert overflatevann som hovedkilde (kommunal vannforsyning) (antall):
antall
Antall innbyggere forsynt av desinfisert overflatevann som hovedkilde (kommunal vannforsyning) (antall):
antall
Antall innbyggere forsynt av grunnvann som hovedkilde (kommunal vannforsyning) (antall):
antall
Antall innbyggere forsynt av behandlet vann (behandlingstype 1+ type 2) (kommunal vannforsyning) (antall):
antall
E.coli: Antall innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (antall):
antall
Intestinale enterokokker: Antall innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (antall):
antall
Farge: Antall innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (antall):
antall
PH: Antall innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (antall):
antall
Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk forsynt med grunnvann eller desinfisert overflatevann som hovedkilde (prosent):
prosent
E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (prosent):
prosent
Intestinale enterokokker: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (prosent):
prosent
Farge: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (prosent):
prosent
PH: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (prosent):
prosent
Antall innbyggere tilknyttet kommunal vannforsyning (antall):
31.12
Antall innbyggere forsynt av grunnvann eller desinfisert overflatevann som hovedkilde (kommunal vannforsyning) (antall):
31.12
Antall innbyggere forsynt av desinfisert overflatevann som hovedkilde (kommunal vannforsyning) (antall):
31.12
Antall innbyggere forsynt av grunnvann som hovedkilde (kommunal vannforsyning) (antall):
31.12
Antall innbyggere forsynt av behandlet vann (behandlingstype 1+ type 2) (kommunal vannforsyning) (antall):
31.12
E.coli: Antall innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (antall):
31.12
Intestinale enterokokker: Antall innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (antall):
31.12
Farge: Antall innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (antall):
31.12
PH: Antall innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (antall):
31.12
Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk forsynt med grunnvann eller desinfisert overflatevann som hovedkilde (prosent):
31.12
E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (prosent):
31.12
Intestinale enterokokker: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (prosent):
31.12
Farge: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (prosent):
31.12
PH: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (prosent):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Antall innbyggere tilknyttet kommunal vannforsyning (antall) , Antall innbyggere forsynt av grunnvann eller desinfisert overflatevann som hovedkilde (kommunal vannforsyning) (antall) , Antall innbyggere forsynt av desinfisert overflatevann som hovedkilde (kommunal vannforsyning) (antall) ,

Valgt 1 av totalt 14

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015 , 2016 , 2017 ,

Valgt 1 av totalt 9

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

statistikkvariabel

Antall innbyggere forsynt av behandlet vann (behandlingstype 1+ type 2) (kommunal vannforsyning) (antall)

Behandlingstype 1 inkluderer ett av følgende prosesstrinn: koagulering/filtrering, membranfiltrering eller Ozon/biofiltrering. Behandlingstype 2 inkluderer et av følgende proseesstrinn: klorering (inkludert kloramin), UV-stråling eller Ozon. MERK! Der er et brudd i tidsserien i 2020, så tall før og etter er dette året ikke umiddelbart sammenlignbart på tvers for den aktuelle variabelen (behandlingstype 1 + 2).