Kommunal forvaltning av landbruksarealer

11781: Søknader om nydyrking (K) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
tra@ssb.no

Måleenhet
Søknader om nydyrking avslått (antall):
antall
Søknader om nydyrking innvilget med vilkår ut fra hensynet til friluftsliv (antall):
antall
Søknader om nydyrking innvilget med vilkår ut fra hensynet til kulturminne (antall):
antall
Søknader om nydyrking innvilget med vilkår ut fra hensynet til landskapsbildet (antall):
antall
Søknader om nydyrking innvilget med vilkår ut fra hensynet til biologisk mangfold (antall):
antall
Søknader om nydyrking innvilget med vilkår (antall):
antall
Søknader innvilget med vilkår og med redusert areal som følge av miljøhensyn (antall):
antall
Søknader om nydyrking innvilget uten vilkår (antall):
antall
Søknader om nydyrking i alt (antall):
antall
Vilkår i alt (antall):
antall
Referansetid
Søknader om nydyrking avslått (antall):
31.12
Søknader om nydyrking innvilget med vilkår ut fra hensynet til friluftsliv (antall):
31.12
Søknader om nydyrking innvilget med vilkår ut fra hensynet til kulturminne (antall):
31.12
Søknader om nydyrking innvilget med vilkår ut fra hensynet til landskapsbildet (antall):
31.12
Søknader om nydyrking innvilget med vilkår ut fra hensynet til biologisk mangfold (antall):
31.12
Søknader om nydyrking innvilget med vilkår (antall):
31.12
Søknader innvilget med vilkår og med redusert areal som følge av miljøhensyn (antall):
31.12
Søknader om nydyrking innvilget uten vilkår (antall):
31.12
Søknader om nydyrking i alt (antall):
31.12
Vilkår i alt (antall):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Søknader om nydyrking
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken