Kommunal forvaltning av landbruksarealer

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11781: Søknader om nydyrking (K) 2015 - 2022

Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
15.03.2023 08:00
Søknader om nydyrking avslått (antall):
antall
Søknader om nydyrking innvilget med vilkår ut fra hensynet til friluftsliv (antall):
antall
Søknader om nydyrking innvilget med vilkår ut fra hensynet til kulturminne (antall):
antall
Søknader om nydyrking innvilget med vilkår ut fra hensynet til landskapsbildet (antall):
antall
Søknader om nydyrking innvilget med vilkår ut fra hensynet til biologisk mangfold (antall):
antall
Søknader om nydyrking innvilget med vilkår (antall):
antall
Søknader innvilget med vilkår og med redusert areal som følge av miljøhensyn (antall):
antall
Søknader om nydyrking innvilget uten vilkår (antall):
antall
Søknader om nydyrking i alt (antall):
antall
Vilkår i alt (antall):
antall
Søknader om nydyrking avslått (antall):
31.12
Søknader om nydyrking innvilget med vilkår ut fra hensynet til friluftsliv (antall):
31.12
Søknader om nydyrking innvilget med vilkår ut fra hensynet til kulturminne (antall):
31.12
Søknader om nydyrking innvilget med vilkår ut fra hensynet til landskapsbildet (antall):
31.12
Søknader om nydyrking innvilget med vilkår ut fra hensynet til biologisk mangfold (antall):
31.12
Søknader om nydyrking innvilget med vilkår (antall):
31.12
Søknader innvilget med vilkår og med redusert areal som følge av miljøhensyn (antall):
31.12
Søknader om nydyrking innvilget uten vilkår (antall):
31.12
Søknader om nydyrking i alt (antall):
31.12
Vilkår i alt (antall):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Søknader om nydyrking avslått (antall) , Søknader om nydyrking innvilget med vilkår ut fra hensynet til friluftsliv (antall) , Søknader om nydyrking innvilget med vilkår ut fra hensynet til kulturminne (antall) ,

Valgt 1 av totalt 10

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000