Kommunal forvaltning av landbruksarealer

11779: Nullgrensesaker slektskap (K) 2015 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 518 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
17.06.2019
Kontakt
Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
tra@ssb.no

Måleenhet
Søknader avslått, der slektskapsunntaket er satt ut av kraft (antall):
antall
Søknader innvilget, der slektskapsunntaket er satt ut av kraft (antall):
antall
Nullgrense-søknader i alt, der slektskapsunntaket er satt ut av kraft (antall):
antall
Referansetid
Søknader avslått, der slektskapsunntaket er satt ut av kraft (antall):
31.12
Søknader innvilget, der slektskapsunntaket er satt ut av kraft (antall):
31.12
Nullgrense-søknader i alt, der slektskapsunntaket er satt ut av kraft (antall):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Søknader etter konsesjonsloven, nullgrensesaker, som gjelder nær slekt
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken