Kommunal forvaltning av landbruksarealer

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11778: Søknader om omdisponering etter jordloven (K) 2015 - 2022

Berit Bjørlo, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 376
15.06.2023 08:00
Søknader om omdisponering av dyrka eller dyrkbar jord avslått (antall):
antall
Søknader om omdisponering av dyrka/dyrkbar jord innvilget helt eller delvis (antall):
antall
Søknader om omdisponering av dyrka eller dyrkbar jord i alt (antall):
antall
Søknader om omdisponering av dyrka eller dyrkbar jord avslått (antall):
31.12
Søknader om omdisponering av dyrka/dyrkbar jord innvilget helt eller delvis (antall):
31.12
Søknader om omdisponering av dyrka eller dyrkbar jord i alt (antall):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 3

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Søknader om omdisponering av dyrka og dyrkbar jord etter jordloven Se liste over endringer i de regionale inndelingene.