Kommunal forvaltning av landbruksarealer

11776: Omdisponering, etter dyrka eller dyrkbar jord, formål og lovanvendelse (K) 2015 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

dyrka eller dyrkbar jord

Totalt 3 Valgte

Søk

formål

Totalt 17 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 518 Valgte

Søk

lovanvendelse

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
17.06.2019
Kontakt
Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
tra@ssb.no

Måleenhet
Areal (dekar):
dekar
Referansetid
Areal (dekar):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Omdisponering av dyrka og dyrkbar jord
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken