11774: Årsverk i offentlig og privat tannhelsetjeneste, etter personellgruppe og sektor (F) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

personellgruppe Velg minst en verdi

Totalt 18 Valgte

Søk

sektor Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Emil Elias Traaholt Vågnes, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 312
eev@ssb.no

Måleenhet
Avtalte årsverk (årsverk):
årsverk
Fravær (årsverk):
årsverk
Ledige stillinger (årsverk):
årsverk
Utførte årsverk (årsverk):
årsverk
Referansetid
Avtalte årsverk (årsverk):
31.12
Fravær (årsverk):
31.12
Ledige stillinger (årsverk):
31.12
Utførte årsverk (årsverk):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Årsverk i offentlig og privat tannhelsetjeneste. Avtalte årsverk, fravær, ledige stillinger og utførte årsverk. SSB har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid fra og med 2015. Den nye metoden får konsekvenser for beregningen av årsverk. Les mer om den nye metoden her: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/ny-metode-gir-bedre-informasjon-om-arbeidstid. Tall for 2015-2019 ble oppdatert i mars 2020.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken