Tannhelsetenesta

Til toppen

11774: Årsverk i offentlig og privat tannhelsetjeneste, etter personellgruppe og sektor (F) 2015 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Administrativt personell , Annet uspesifisert personell , Annet personell med helseutdanning/yrke ,

Valgt 0 av totalt 18

Må velges

Valgt 0 av totalt 2

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Årsverk i offentlig og privat tannhelsetjeneste. Avtalte årsverk, fravær, ledige stillinger og utførte årsverk. SSB har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid fra og med 2015. Den nye metoden får konsekvenser for beregningen av årsverk. Les mer om den nye metoden her: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/ny-metode-gir-bedre-informasjon-om-arbeidstid. Ved publisering 15.mars 2021 er SSBs registerbaserte sysselsettingsstatistikk oppdatert med ny metode for å beregne antall selvstendig næringsdrivende for tall for perioden 2015-2019. Det er også gjort noen små endringer i beregning av arbeidstid for tall tilbake til 2015. Endringene er små sammenlignet med tidligere publiserte tall.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.