Tannhelsetenesta

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11774: Årsverk i offentlig og privat tannhelsetjeneste, etter personellgruppe og sektor (F) 2015 - 2021

Trond Ekornrud, Statistisk sentralbyrå
+47 48 13 70 09
28.06.2022 08:00
Avtalte årsverk (årsverk):
årsverk
Fravær (årsverk):
årsverk
Ledige stillinger (årsverk):
årsverk
Utførte årsverk (årsverk):
årsverk
Avtalte årsverk (årsverk):
31.12
Fravær (årsverk):
31.12
Ledige stillinger (årsverk):
31.12
Utførte årsverk (årsverk):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 4

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Administrativt personell , Annet uspesifisert personell , Annet personell med helseutdanning/yrke ,

Valgt 0 av totalt 18

Valgt 0 av totalt 2

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Årsverk i offentlig og privat tannhelsetjeneste. Avtalte årsverk, fravær, ledige stillinger og utførte årsverk. SSB har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid fra og med 2015. Den nye metoden får konsekvenser for beregningen av årsverk. Les mer om den nye metoden her: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/ny-metode-gir-bedre-informasjon-om-arbeidstid. Ved publisering 15.mars 2022 er SSBs registerbaserte sysselsettingsstatistikk oppdatert med ny metode for å beregne antall selvstendig næringsdrivende for tall for perioden 2015-2021. Det er også gjort noen små endringer i beregning av arbeidstid for tall tilbake til 2015. Endringene er små sammenlignet med tidligere publiserte tall. Tabellen ble oppdatert 28.06.2022. Endringen gjelder ledige stillinger for Møre og Romsdal.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.