11774: Årsverk i offentlig og privat tannhelsetjeneste, etter personellgruppe og sektor (F) 2015 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 28 Valgte

Søk

personellgruppe Velg minst en verdi

Totalt 18 Valgte

Søk

sektor Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
16.06.2019
Kontakt
Othilde Skjøstad, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 479
ots@ssb.no

Måleenhet
Avtalte årsverk (årsverk):
årsverk
Fravær (årsverk):
årsverk
Ledige stillinger (årsverk):
årsverk
Utførte årsverk (årsverk):
årsverk
Referansetid
Avtalte årsverk (årsverk):
31.12
Fravær (årsverk):
31.12
Ledige stillinger (årsverk):
31.12
Utførte årsverk (årsverk):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Årsverk i offentlig og privat tannhelsetjeneste. Avtalte årsverk, fravær, ledige stillinger og utførte årsverk. SSB har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid i 2018. Den nye metoden får konsekvenser for beregningen av årsverk, som er basert på avtalt stillingsprosent, og endringstallene i antall årsverk fra 2017 til 2018 er dermed ikke reelle. Les mer om den nye metoden her: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/ny-metode-gir-bedre-informasjon-om-arbeidstid
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken