11773: Utadrettet forebyggende arbeid i tannhelsetjenesten, etter personellgruppe (F) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

personellgruppe som gjør arbeidet

Totalt 4 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Emil Elias Traaholt Vågnes, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 312
eev@ssb.no

Måleenhet
Timer brukt til forebyggende arbeid (timer):
timer
Referansetid
Timer brukt til forebyggende arbeid (timer):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tabellen viser omfanget av tannhelsetjenestens forebyggende tannhelsearbeid utenfor tannklinikkene, i antall timer og hvilke personellgrupper som har utført arbeidet. Fra og med årgangen 2019, blir antall timer utadrettet forebyggende arbeid i tannhelsetjenesten kun rapportert som total, og ikke fordelt på personellgrupper.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken