Til toppen
11772: Mottak av tannhelserefusjoner gjennom folketrygden (F) (avslutta serie) 2016 - 2019
Sist endret
16.03.2020
Kontakt
Othilde Skjøstad, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 479
ots@ssb.no

Måleenhet
Mottak av tannhelserefusjoner blant voksne med grunnskoleutdanning (prosent):
prosent
Mottak av tannhelserefusjoner blant voksne med høyere utdanning (prosent):
prosent
Mottak av tannhelserefusjoner blant alle voksne (prosent):
prosent
Mottak av tannhelserefusjoner blant voksne med ukjent utdanning (prosent):
prosent
Mottak av tannhelserefusjoner blant voksne med videregående utdanning (prosent):
prosent
Andelen barn 3-18 år som har mottatt tannhelserefusjoner etter innslagspunkt 8 (prosent):
prosent
Referansetid
Mottak av tannhelserefusjoner blant voksne med grunnskoleutdanning (prosent):
31.12
Mottak av tannhelserefusjoner blant voksne med høyere utdanning (prosent):
31.12
Mottak av tannhelserefusjoner blant alle voksne (prosent):
31.12
Mottak av tannhelserefusjoner blant voksne med ukjent utdanning (prosent):
31.12
Mottak av tannhelserefusjoner blant voksne med videregående utdanning (prosent):
31.12
Andelen barn 3-18 år som har mottatt tannhelserefusjoner etter innslagspunkt 8 (prosent):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
Må velges *

Valgt 1 av totalt 6

år
Må velges *

Valgt 1 av totalt 4

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tabellen viser omfanget av mottak av tannhelserefusjoner gjennom folketrygden. Andelen barn og unge 1-18 år som mottar refusjoner for innslagspunkt 8 og andelen i befolkningen over 21 år som mottar refusjoner etter utdanningsnivå. Folketrygden gir hel eller delvis økonomisk støtte til tannbehandling til personer med store behandlingsbehov. Stønaden gis etter såkalte innslagspunkt, som angir de ulike sykdommene og lidelsene som kvalifiserer til refusjoner.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken