Tannhelsetenesta

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11772: Mottak av tannhelserefusjoner gjennom folketrygden (F) (avslutta serie) 2016 - 2019

Othilde Skjøstad, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 479
16.03.2020 08:00
Mottak av tannhelserefusjoner blant voksne med grunnskoleutdanning (prosent):
prosent
Mottak av tannhelserefusjoner blant voksne med høyere utdanning (prosent):
prosent
Mottak av tannhelserefusjoner blant alle voksne (prosent):
prosent
Mottak av tannhelserefusjoner blant voksne med ukjent utdanning (prosent):
prosent
Mottak av tannhelserefusjoner blant voksne med videregående utdanning (prosent):
prosent
Andelen barn 3-18 år som har mottatt tannhelserefusjoner etter innslagspunkt 8 (prosent):
prosent
Mottak av tannhelserefusjoner blant voksne med grunnskoleutdanning (prosent):
31.12
Mottak av tannhelserefusjoner blant voksne med høyere utdanning (prosent):
31.12
Mottak av tannhelserefusjoner blant alle voksne (prosent):
31.12
Mottak av tannhelserefusjoner blant voksne med ukjent utdanning (prosent):
31.12
Mottak av tannhelserefusjoner blant voksne med videregående utdanning (prosent):
31.12
Andelen barn 3-18 år som har mottatt tannhelserefusjoner etter innslagspunkt 8 (prosent):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 6

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tabellen viser omfanget av mottak av tannhelserefusjoner gjennom folketrygden. Andelen barn og unge 1-18 år som mottar refusjoner for innslagspunkt 8 og andelen i befolkningen over 21 år som mottar refusjoner etter utdanningsnivå. Folketrygden gir hel eller delvis økonomisk støtte til tannbehandling til personer med store behandlingsbehov. Stønaden gis etter såkalte innslagspunkt, som angir de ulike sykdommene og lidelsene som kvalifiserer til refusjoner. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.