11760: Bestand, utlån og omløpshastighet i folkebibliotek, etter medietype (K) 2015 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 467 Valgte

Søk

medietype Velg minst en verdi

Totalt 15 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.06.2018
Kontakt
Beate Bartsch, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5038
bba@ssb.no

Måleenhet
Bestand (antall):
antall
Utlån (antall):
antall
Omløpshastighet (antall):
antall
Referansetid
Bestand (antall):
31.12
Utlån (antall):
31.12
Omløpshastighet (antall):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Bestand, utlån og omløpshastighet i folkebibliotek etter medietype, folkebibliotek
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
statistikkvariabel
Utlån (antall)
Innhold endret til førstegangslån fra statistikkåret 2016 - ikke sammenliknbart med tidligere år.

Brukerveiledning for statistikkbanken