11758: Aktivitet i folkebibliotek (K) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 519 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Line Gjermshusengen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 346
lgj@ssb.no

Måleenhet
Fysiske besøk i folkebibliotek (antall):
antall
Alle typer arrangement (antall):
antall
Deltakere på alle arrangementer (antall):
antall
Referansetid
Fysiske besøk i folkebibliotek (antall):
31.12
Alle typer arrangement (antall):
31.12
Deltakere på alle arrangementer (antall):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Aktivitet i folkebibliotek
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken