Til toppen
11737: Nye uføretrygdede, etter kjønn og utdanningsnivå (F) 2015 - 2019
Sist endret
02.07.2020
Kontakt
Tor Morten Normann, Statistisk sentralbyrå
+47 975 32 639
tmn@ssb.no

Aslak Hetland, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 376
ahl@ssb.no

Måleenhet
Nye uføretrygdede:
personer
Nye uføretrygdede i prosent av befolkningen:
prosent
Referansetid
Nye uføretrygdede:
31.12.
Nye uføretrygdede i prosent av befolkningen:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
kjønn
utdanningsnivå
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

Valgfri variabel

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.
utdanningsnivå
Videregående skolenivå
Videregående skolenivå inkluderer 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning.

Brukerveiledning for statistikkbanken