Alderspensjonister

Til toppen

11728: Alderspensjonister, etter kjønn, alder og landbakgrunn (F) 2015 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
landbakgrunn
Må velges *
kjønn
alder

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5


Valgfri variabel

landbakgrunn

Må velges *

Valgt 0 av totalt 4


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

alder


Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken