Alderspensjonister

11724: Alderspensjonister, etter kjønn og alder (F) 2015 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 21 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

alder

Totalt 13 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
04.07.2019
Kontakt
Aslak Hetland, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 376
ahl@ssb.no

Tor Morten Normann, Statistisk sentralbyrå
+47 975 32 639
tmn@ssb.no

Måleenhet
Alderspensjonister:
personer
Alderspensjonister i prosent av befolkningen:
prosent
Referansetid
Alderspensjonister:
31.12.
Alderspensjonister i prosent av befolkningen:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken